Wyniki eksperymentu: jak wykorzystać narzędzia menedżerskie do badania komunikacji międzykulturowej?

Posted by

W poprzednim wpisie przedstawiłem wyniki badania za pomocą układu wielkości organizacyjnych i narzędzi menedżerskich zjawiska, jakim jest metoda zarządzania nazywana Design Thinking. Na podstawie tego samego eksperymentu i tych samych danych postanowiliśmy z dr Anną Kimberley z uniwersytetu w Helsinkach (Haaga Helia University of Applied Sciences) przeanalizować zjawisko komunikacji międzykulturowej.

Przypomnę, że uczestnikami badania byli studenci studiów licencjackich z Haaga Helia University of Applied Sciences w Helsinkach. Uczestnicy zostali podzieleni na 7 zespołów, które składały się z pięciu osób. Trzy zespoły były jednorodne pod względem kulturowym i językowym (fiński, amerykański i francuski). Cztery inne zespoły były niejednorodne zarówno pod względem kulturowym, jak i językowym. Ich wspólnym językiem roboczym był angielski.

Komunikacja odgrywa fundamentalną rolę w działalności biznesowej, ponieważ biznes jest działalnością opartą na współpracy. Codzienne praktyki biznesowe są kształtowane przez głęboko zakorzenione postawy kulturowe wobec pracy, władzy, zaufania, bogactwa i komunikacji. Komunikacja jest również złożonym i dynamicznym procesem, w którym członkowie międzynarodowych i globalnych firm wymieniają się znaczeniami, a praca wykonywana w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach stanowi kluczową część zadań wykonywanych w środowisku biznesowym.

W badaniu postawiliśmy 4 pytania badawcze:

  • jak kultura członków zespołu wpływa na ich komunikację?
  • jak komunikacja w wielokulturowych zespołach wpływa na generowanie rozwiązań?
  • czy zespoły homogeniczne kulturowo komunikują się lepiej niż zespoły heterogeniczne kulturowo?
  • czy istnieje korelacja między jakością komunikacji a wydajnością i efektywnością zespołu (generowane rozwiązania)?
  • (generowanymi rozwiązaniami)?

Z perspektywy metodologicznej, porównaliśmy wyniki za pomocą analizy narracyjnej i obserwacji zespołów korzystających z narzędzi menedżerskich online na platformie TransistorsHead.com.

Z badań wyciągnęliśmy dwa główne wnioski. Po pierwsze, zespoły jednorodne kulturowo komunikowały się bardziej efektywnie i generowały najwięcej rozwiązań. Zespoły

heterogeniczne zespoły wykazywały się częstą komunikacją, ale nie generowały wielu rozwiązań. Po drugie, kultura poszczególnych członków zespołu odegrała znaczącą rolę w ich komunikacji. Zespoły kulturowo homogeniczne, dzielące język ojczysty, preferujące komunikację twarzą w twarz, nie korzystały często z narzędzi menedżerskich online, ale  osiągały wysokie wyniki. I odwrotnie, w zespołach heterogenicznych kulturowo intensywność komunikacji była wysoka, ale wyniki były niskie.

Wyniki z tego eksperymentu opublikowaliśmy w publikacji w ramach cyklu konferencji ECRM (The European Conference on Research Methodology for Business and Management), w których biorę udział prawie co roku.

Zobacz cały artykuł:

Kimberley, A., Flak, O., Culture, Communication and Performance in Multi and Mono-Cultural Teams