Experimental results: how to use managerial tools to study intercultural communication?

Posted by

In a previous post, I presented the results of a study using an organizational size system and managerial tools of a phenomenon that is a management method called Design Thinking. Based on the same experiment and the same data, we decided with Dr. Anna Kimberley from the University of Helsinki (Haaga Helia University of Applied Sciences) to analyze the phenomenon of intercultural communication.

It will be recalled that the participants in the study were undergraduate students from Haaga Helia University of Applied Sciences in Helsinki. The participants were divided into seven teams, which consisted of five people. Three teams were culturally and linguistically homogeneous (Finnish, American and French). Four other teams were heterogeneous in both culture and language. Their common working language was English.

Communication plays a fundamental role in business, as business is a collaborative activity. Everyday business practices are shaped by deeply ingrained cultural attitudes toward work, power, trust, wealth and communication. Communication is also a complex and dynamic process in which members of multinational and global companies exchange meanings, and work done in international, multicultural teams is a key part of the tasks performed in a business environment.

W badaniu postawiliśmy 4 pytania badawcze:

  • jak kultura członków zespołu wpływa na ich komunikację?
  • jak komunikacja w wielokulturowych zespołach wpływa na generowanie rozwiązań?
  • czy zespoły homogeniczne kulturowo komunikują się lepiej niż zespoły heterogeniczne kulturowo?
  • czy istnieje korelacja między jakością komunikacji a wydajnością i efektywnością zespołu (generowane rozwiązania)?
  • (generowanymi rozwiązaniami)?

Z perspektywy metodologicznej, porównaliśmy wyniki za pomocą analizy narracyjnej i obserwacji zespołów korzystających z narzędzi menedżerskich online na platformie TransistorsHead.com.

Z badań wyciągnęliśmy dwa główne wnioski. Po pierwsze, zespoły jednorodne kulturowo komunikowały się bardziej efektywnie i generowały najwięcej rozwiązań. Zespoły

heterogeniczne zespoły wykazywały się częstą komunikacją, ale nie generowały wielu rozwiązań. Po drugie, kultura poszczególnych członków zespołu odegrała znaczącą rolę w ich komunikacji. Zespoły kulturowo homogeniczne, dzielące język ojczysty, preferujące komunikację twarzą w twarz, nie korzystały często z narzędzi menedżerskich online, ale  osiągały wysokie wyniki. I odwrotnie, w zespołach heterogenicznych kulturowo intensywność komunikacji była wysoka, ale wyniki były niskie.

Wyniki z tego eksperymentu opublikowaliśmy w publikacji w ramach cyklu konferencji ECRM (The European Conference on Research Methodology for Business and Management), w których biorę udział prawie co roku.

Zobacz cały artykuł:

Kimberley, A., Flak, O., Culture, Communication and Performance in Multi and Mono-Cultural Teams