Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Posted by

Nazwa SWOT pochodzi od angielskich słów S – strenghts, W – weaknesses, O – opportunities i T – threats, czyli siły, słabości, okazje i zagrożenia. Podejmując decyzję dotyczącą rozpoczęcia działalności swojej firmy należy przeprowadzić końcową analizę właśnie w tych czterech wariantach, a więc według czynników:

  • zewnętrznych i wewnętrznych,
  • pozytywnych i negatywnych.

Z takiego podziału powstaje tabela o 4 polach, zawierająca następującą kombinację tych czterech kryteriów:

  • mocne strony przedsięwzięcia (czynniki wewnętrzne i pozytywne), czyli specyficzne cechy firmy, odróżniające ją na korzyść od konkurentów,
  • słabe strony (czynniki wewnętrzne i negatywne), inaczej aspekty w jej funkcjonowaniu, które utrudniają rozwój w przyszłości,
  • szanse (czynniki zewnętrzne i pozytywne), dające nowe możliwości dla firmy i osłabiające zagrożenia,
  • zagrożenia (czynniki zewnętrzne i negatywne), czyli przeszkody w prowadzeniu działalności przez firmę, na które nie ma ona wpływu, ale musi pokonać.

Analiza SWOT jest bardzo często używana przez znane firmy na świecie. W roku 1988 koncern Nestle wykupił angielską firmę produkującą słodycze Rowntee za 4,32 mld dolarów. Nestle na taką transakcję zdecydował się po wnikliwie przeprowadzonej analizie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju inwestycji. Szacunkowa wartość samej fabryki wynosiła tylko 15% tej kwoty, pozostałe 85% zapłacono za silne strony firmy Rowntee, a więc za znane marki cukierków i czekoladek, dobrze zbudowaną sieć dystrybucji i pozytywny wizerunek wśród klientów.

W kolejnym wpisie zobaczyć, jak policzyć punkty w analizie SWOT.