Co to jest misja firmy i jak ją ustalić? Część 1

Jeśli sięgniesz do artykułu sprzed kilku dni na temat wizji firmy, dostrzeżesz, jak bardzo jest ona przydatna, aby urzeczywistnić to, co się naprawdę chce osiągnąć. Krok dalej w uszczegóławianiu marzeń jest misja. Najczęściej mówimy o misji firmy, ale może też być misja projektu albo jakiegoś większego przedsięwzięcia w ramach firmy, czasami nazywanego SBU – strategic business unit. Zacznijmy od tego, czym jest misja firmy. Jest to stwierdzenie (lub dłuższy tekst) obejmujące ogólne cele, wyznaczające kierunek działania w dłuższym czasie, na

Continue reading

Masz pomysł na biznes: jak powinieneś zbudować strukturę organizacyjną?

Każda firma, nawet licząca kilkanaście osób, powinna posiadać strukturę organizacyjną, w której pracownicy mogliby znaleźć swoje stanowisko i sprawdzić kto, za co i przed kim odpowiada. Struktura organizacyjna składa się ze schematu organizacyjnego i opisów stanowisk pracy. Pokrótce przedstawię wam te dwa zagadnienia, które trzeba przemyśleć przed założeniem firmy. Po pierwsze – opis stanowiska pracy Każdy z przewidywanych wspólników lub pracowników powinien mieć jasno określone cztery cechy: Powyższe cechy danego stanowiska nie muszą być na papierze, ale działa tu zasada,

Continue reading

Dlaczego warto mieć wizję swojej firmy?

Na pewno słyszałeś o czymś takim, jak wizja firmy. Oczywiście, słyszałeś, że coś takiego jest, że wypadałoby mieć, ułożyć, sformułować. Tylko co to właściwie jest i po co komu takie „coś”? Do tego jeszcze myli nam się często, czym różni się wizja od misji, a misja mylona jest z celami strategicznymi, więc zacznijmy od początku. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że wszystko zaczyna się od wielkiego chcenia? To może nie jest zbyt biznesowe stwierdzenie i nie znajdziesz go w

Continue reading

Dlaczego termin “artificial leadership” nie jest używany w literaturze?

Są takie dwa pojęcia, które zostały wymyślone prawie 40 lat temu: artificial management i artificial leadership. O pierwszym z nich pisałem kilka dni temu. Drugie – artificial leadership – jest jeszcze bardziej zagadkowe. Gdy wpiszecie taką frazę w bazie Web of Science, prawie nigdy nie występują te wyrazy obok siebie. Mamy różne kombinacje tych słów, np. LEADERSHIP IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TIME, LEADERSHIP IN THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ERA, ale artificial leadership w ostatnich 6 lata nie ma… Zobacz powyżej grafikę tytułową.

Continue reading

Masz pomysł na biznes: dlaczego musisz myśleć o strukturze organizacyjnej?

Zatrudnienie pracowników to duży koszt dla Nowaka. Jeśli natomiast zechce założyć spółkę, musi dzielić się ze wspólnikami wypracowanym zyskiem. W obu przypadkach potrzebna będzie dobra organizacja pracy i podział zadań Konstruując biznes plan przedsięwzięcia musisz nie tylko zaplanować produkty, sposób poinformowania o nich klientów, swoją misję i swoich dostawców, ale także organizację wewnątrz firmy. Jeśli zamierza działać zupełnie sam, taki plan nie będzie mu na razie potrzebny. Jeśli jednak chce założyć spółkę lub wkrótce zatrudnić pracowników, musi zastanowić się nad

Continue reading