Jak policzyć punkty w analizie SWOT?

Po przeprowadzeniu podobnej analizy będziesz mógł ze spokojem podjąć ostateczną decyzję o projekcie biznesowym. Nie będzie to zadanie łatwe. Będzie wymagać od ciebie dużego obiektywizmu i dystansu do własnego pomysłu na biznes. Po pierwsze musisz zastanowić się nad cechami swojego przedsięwzięcia – czy są one pozytywne czy negatywne w porównaniu do konkurentów. Za zbiór takich cech może wykorzystać to, nad czym mógł zastanowić się w niektórych punktach swojego biznes planu, czyli: Do oceny szans i zagrożeń płynących z otoczenia firmy

Continue reading

Jak pozyskać aktywa do prowadzenia biznesu?

Autor: Florian Wierzchowski Nie możesz prowadzić biznesu bez zasobów, czyli bez aktywów. Jak już pisałem w poprzednim wpisie, zasoby mogą być przeróżne, ale zasadniczo zasoby, których potrzebujesz to te, które pomogą ci prowadzić biznes i które wygenerują pieniądze. Zazwyczaj wiemy, czego potrzebujemy, ale jak to uzyskać w sposób, który nie opróżni od razu wszystkich twoich kieszeni? Dla przykładu przyjmijmy, że chcesz nabyć do swojej firmy maszynę do lodów, gdyż z jakichś powodów jest ona w twojej firmie po prostu niezbędna (może chcesz

Continue reading

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Nazwa SWOT pochodzi od angielskich słów S – strenghts, W – weaknesses, O – opportunities i T – threats, czyli siły, słabości, okazje i zagrożenia. Podejmując decyzję dotyczącą rozpoczęcia działalności swojej firmy należy przeprowadzić końcową analizę właśnie w tych czterech wariantach, a więc według czynników: Z takiego podziału powstaje tabela o 4 polach, zawierająca następującą kombinację tych czterech kryteriów: Analiza SWOT jest bardzo często używana przez znane firmy na świecie. W roku 1988 koncern Nestle wykupił angielską firmę produkującą słodycze

Continue reading

Jak zidentyfikować aktywa rozpoczynając biznes?

Autor: Florian Wierzchowski Bardzo ważnym pytaniem, które każdy zamierzający rozpocząć biznes powinien sobie zadać, jest pytanie o posiadane aktywa. Aktywa to zasoby materialne i niematerialne, które umożliwiają zarabianie, czyli generowanie przychodów. Pytanie zatem wybrzmiewa: „Co mam, z czym mogę zacząć działać, aby zacząć prowadzić firmę i zarabiać?” Aktywa materialne to najprościej mówiąc narzędzia i materiały, z pomocą których wykonując pewną pracę fizyczną lub umysłową wytworzone zostaną dobra materialne (produkty) lub niematerialne (usługi). Mogą to być nieruchomości, maszyny, urządzenia, pojazdy. Przykładami

Continue reading

Jak poznać kondycję finansową kontrahenta i dlaczego należy ją poznać? Część 2

Autor: Florian Wierzchowski By poznać sytuację swojego potencjalnego kontrahenta masz całe spektrum możliwości i środków do dyspozycji. Od białego wywiadu – prostych, darmowych, publicznie dostępnych danych po wywiad gospodarczy, który dostarczy informacji szczegółowych choć płatnych. Poniżej omówię kilka z nich. Pierwszą, choć nieoczywistą dla wielu przedsiębiorców, metodą weryfikacji sytuacji naszego kontrahenta jest poproszenie go wprost o jego własne informacje o aktualnej sytuacji finansowej. Może to być sprawozdanie za ostatni miesiąc, kwartał czy rok. Ta metoda jest powszechnie stosowana przez instytucje

Continue reading