Wyniki eksperymentu: jak wykorzystać narzędzia menedżerskie do badania komunikacji międzykulturowej?

W poprzednim wpisie przedstawiłem wyniki badania za pomocą układu wielkości organizacyjnych i narzędzi menedżerskich zjawiska, jakim jest metoda zarządzania nazywana Design Thinking. Na podstawie tego samego eksperymentu i tych samych danych postanowiliśmy z dr Anną Kimberley z uniwersytetu w Helsinkach (Haaga Helia University of Applied Sciences) przeanalizować zjawisko komunikacji międzykulturowej. Przypomnę, że uczestnikami badania byli studenci studiów licencjackich z Haaga Helia University of Applied Sciences w Helsinkach. Uczestnicy zostali podzieleni na 7 zespołów, które składały się z pięciu osób. Trzy

Continue reading