Czy widziałeś niesamowite roboty humanoidalne, które wcale nie wyglądają jak człowiek, ale wykonują te same czynności?

Ostatnio coraz bardziej wierzę, że menedżer robot będzie wyglądał jak człowiek, będzie poruszał się jak człowiek i być może kiedyś wcale nie odróżnisz go od twojego byłego szefa. Gdy w 2021 roku przeprowadzałem eksperymenty ze studentami, którymi kierował menedżer robot zbudowany z mojego systemu TransistorsHead.com, menedżer na ekranie wyglądał tak, jak na Rysunku 1. Rysunek 1. Interface robota menedżera TransistorsHead.com Na Rysunku 1 w prawym lewym rogu możesz zobaczyć tablicę poleceń, na której menedżer robot pokazywał, co zespół ma robić

Continue reading

Microsoft przez ponad 40 lat jest liderem branży hi-tech. Co nowego możemy znaleźć w jego produktach?

Wielu już wieszczyło śmierć tej firmy, tak mniej więcej co kilka miesięcy. Cała sytuacja przypomina z pogłoską o śmierci Marka Twaina, który potem prostował to w ten sposób: „James Ross Clemens (Twain naprawdę nazywał się Samuel Langhorne Clemens), mój kuzyn, poważnie chorował w Londynie dwa albo trzy tygodnie temu, ale już wyzdrowiał. Wiadomość o mojej chorobie wyrosła z jego choroby. Wiadomość o mojej śmierci była przesadzona” – napisał Mark Twain w notce do amerykańskiego dziennikarza Franka Marshalla White’a. I podobnie

Continue reading

Jak mierzyć style kierowania menedżera za pomocą narzędzi menedżerskich? Część 3

W poprzednich częściach opisałem, jakie koncepcje i podziały stylów kierowania wzięliśmy pod uwagę i dlaczego. Jakie zatem wyniki otrzymaliśmy? Przypomnę dwie hipotezy, które postawiliśmy przed badaniem: Badanie przeprowadziliśmy w dniach 29-30 czerwca 2021 roku i trwało 36 godzin. Grupę uczestników obserwacji stanowiło 6 studentów 2 stopnia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracujących w dwóch równych zespołach wirtualnych, z których każdy miał wyznaczoną rolę menedżera zespołu. Studenci posiadali podstawowe kompetencje z technik menedżerskich, nabyte podczas kursów „Techniki menedżerskie” i „Biznesplan”. Obie grupy

Continue reading

Jak mierzyć style kierowania menedżera za pomocą narzędzi menedżerskich? Część 2

W poprzednim wpisie na temat pomiaru stylów kierowania, aby wykorzystać wiedzę o menedżerze do zasymulowania jego działania i w konsekwencji zastąpienia go menedżerem robotem, napisałem o pierwszych koncepcjach i podziałach stylów kierowania. Teraz pokażę, jaki podział stylów kierowania wzięliśmy pod uwagę i dlaczego. Po pierwsze przyjrzeliśmy się klasyfikacji stylów kierowania według R. Likert’a. Wyróżnił on style: eksploatacyjny autorytarny, życzliwy autorytarny, konsultacyjny i partycypacyjny (Likert 1958). Taki podział został rozwinięty w siatkę stylów kierowania Blake’a i Mouton i zawiera style: wycofany,

Continue reading

Jak pozyskać wiedzę, co naprawdę robi menedżer? Część 4

W tym poście, ostatnim opisującym sposób, jak pozyskać wiedzę na temat pracy menedżera, przedstawię w nieco inny sposób układ wielkości organizacyjnych i narzędzia menedżerskie online na platformie TransistorsHead.com. Sposób ten jest następujący. Menedżer człowiek rozwiązuje problemy organizatorskie. Do rozwiązania każdego z nich wykorzystuje mniej lub bardziej formalną technikę menedżerską, czyli wykonuje pewne czynności. Aby te czynności faktycznie zaistniały, musi użyć jakiegoś narzędzia menedżerskiego. Jeśli do narzędzia menedżerskiego wbudujemy przyrząd pomiarowy, wówczas narzędzie menedżerskie może rejestrować, jakie czynności zostały wykonane, czyli

Continue reading