Wyniki eksperymentu: jak wykorzystać narzędzia menedżerskie do oceny jakości dźwięku w filmie?

Posted by

W 2019 roku z dr Adrianem Robakiem wykorzystaliśmy układ wielkości organizacyjnych do wykonania innowacyjnego badania dotyczącego… muzyki. Tak! Zastosowanie układu wielkości organizacyjnych dość nietypowe, bo przecież zaprojektowałem tą koncepcję w celu automatyzacji pracy menedżera, ale uznaliśmy, że na jej podstawie mogę zbudować narzędzie do… sporządzania notatek na temat percepcji dźwięku.

W ten sposób powstało narzędzie online Notetoday, w którym można sobie notować cokolwiek, ale każda notatka to kolejna wersja poprzedniej, a wcześniejsze treści nigdy nie ulegają nadpisaniu. Dlatego można prześledzić bieg myśli notującego i wykonać analizę semantyczną treści.

Na początku przedstawię, dlaczego dla kompozytorów muzyki, jakim jest dr Adrian Robak, percepcja muzyki filmowej jest tak ważna. Obecnie muzyka filmowa bardzo często stara się łączyć muzykę elektroniczną z eklektyczną mieszanką muzyki klasycznej, rocka, muzyki popularnej i jazzu. W latach 80. można było wyróżnić dwie przeciwstawne i wyraźne tendencje w komponowaniu muzyki filmowej. Pierwszą z nich było pisanie romantycznych, neoklasycznych i neoromantycznych partytur na duże orkiestry. Drugą była muzyka elektroniczna. Zauważalny był wpływ rocka i muzyki pop. Dodatkowo pod koniec lat 90. kompozytorzy zaczęli wykorzystywać instrumenty elektroniczne do naśladowania orkiestry.

Dlatego zbadanie możliwości stworzenia symfonicznej ścieżki dźwiękowej przy użyciu elektronicznie generowanych instrumentów (instrument Virtual Studio Technology – VSTi), które będą emulować prawdziwą orkiestrę i nie będą rozpoznawalne przez słuchaczy, jest tak ważne dla branży muzyczne.

Postawiliśmy 6 hipotez badawczych:

  • H1: Muzyka wykonywana przez instrumenty akustyczne będące częścią orkiestry jest bardziej emocjonalna.
  • H2: Muzyka wykonywana przez instrumenty akustyczne jest silniej związana z filmem (niż muzyka wykonywana przez instrumenty wirtualne imitujące orkiestrę).
  • H3: Muzyka wykonywana przez instrumenty akustyczne w mniejszym stopniu odwraca uwagę widzów od sceny filmu.
  • H4: Muzyka wykonywana przez instrumenty akustyczne będące częścią orkiestry jest bardziej spójna dźwiękowo. 
  • H5: Muzyka wykonywana przez instrumenty akustyczne będące częścią orkiestry nie zmienia tempa sceny filmu.
  • H6: Muzyka wykonywana przez instrumenty akustyczne będące częścią orkiestry lepiej przekazuje emocje związane ze sceną filmu.

Uczestnicy badania odsłuchiwali kilkakrotnie te same fragmenty muzyki z filmu „Gwiezdne wojny” i odpowiadali na pytania właśnie przy użyciu narzędzia online Notetoday. Czy hipotezy okazały się prawdziwe, przeczytaj w tym artykule:

Robak, A., Flak, O., Virtual instruments VSTi in movies as a substitute for session musicians