Masz pomysł na biznes: jak masz określić, jakie produkty będziesz sprzedawał?

Zanim zarobisz pierwszą złotówkę, musisz zastanowić się nad tym co, za ile, gdzie sprzedawać i jak powiadomić o tym klientów. Na tym etapie tworzenia biznes planu firmy masz już pewnie z grubsza sformułowaną misję i cele na najbliższy rok oraz zdefiniowaną grupę klientów. Wszystko zaczęło się oczywiście od jego pomysłu na świetny interes, ale dopiero teraz przyszedł czas na dokładne obmyślenie szczegółów przedsięwzięcia. Każda firma, zarówno działalność gospodarcza, jak i międzynarodowy koncern, używa podobnych mechanizmów do walki o klienta. W

Continue reading

Jak mierzyć style kierowania menedżera za pomocą narzędzi menedżerskich? Część 2

W poprzednim wpisie na temat pomiaru stylów kierowania, aby wykorzystać wiedzę o menedżerze do zasymulowania jego działania i w konsekwencji zastąpienia go menedżerem robotem, napisałem o pierwszych koncepcjach i podziałach stylów kierowania. Teraz pokażę, jaki podział stylów kierowania wzięliśmy pod uwagę i dlaczego. Po pierwsze przyjrzeliśmy się klasyfikacji stylów kierowania według R. Likert’a. Wyróżnił on style: eksploatacyjny autorytarny, życzliwy autorytarny, konsultacyjny i partycypacyjny (Likert 1958). Taki podział został rozwinięty w siatkę stylów kierowania Blake’a i Mouton i zawiera style: wycofany,

Continue reading

Jak ustalać ceny twoich produktów lub usług? Cześć 2

W poprzednim wpisie na blogu opisałem, jak policzyć cenę naszego produktu, która wynika z kosztów wytworzenia tego produktu. Założyliśmy firmę, która projektowała i sprzedawała koszulki z autorskim nadrukiem. W naszych obliczeniach okazało, że na cenę projektowanej koszulki składał się koszt stały i koszt zmienny – odpowiednio 20 zł i 80 zł. Okazało się, że powinniśmy sprzedać 100 koszulek w miesiącu za cenę 100 zł każda. Wówczas za naszą pracę zarobimy na czysto 5000 zł. Cena koszulki wydaje się dość wysoka,

Continue reading

Jak mierzyć style kierowania menedżera za pomocą narzędzi menedżerskich? Część 1

Dwa lata temu napisaliśmy z dr Adrianem Pyszką z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach artykuł na temat pomiaru stylów kierowania za pomocą moich narzędzi menedżerskich TransistorsHead.com. Opublikowaliśmy ten artykuł w ramach XXV konferencji “PRZEMYSŁ 4.0 A ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami i Komitet Inżynierii Produkcji PAN. Dlaczego uznaliśmy ten temat za ważny w kontekście automatyzacji pracy menedżera? Otóż style kierowania to jeden z głównych konstruktów myślowych, jakimi opisuje się menedżera i jego

Continue reading

Masz pomysł na biznes: na jakie pytania musisz odpowiedzieć, aby znaleźć klientów?

Mimo, że ambicją prawie każdej nowotworzonej firmy jest obsługa jak największej liczby klientów i każdy z wersji produktu dla jej twórców jest równie ważny, to żelazną zasadą w dziedzinie finansów firmy jest reguła Pareto. Mówi ona, że tylko 20% klientów firmy tworzy aż 80% jej zysków. Pozostałe 80% nabywców daje firmie jedynie 20% korzyści. Nie oznacza to wcale, że ta druga grupa nie jest ważna. Powoli być może i oni staną się kluczowymi klientami firmy. Powinieneś jednak zastanowić się, kto

Continue reading