Jak policzyć punkty w analizie SWOT?

Po przeprowadzeniu podobnej analizy będziesz mógł ze spokojem podjąć ostateczną decyzję o projekcie biznesowym. Nie będzie to zadanie łatwe. Będzie wymagać od ciebie dużego obiektywizmu i dystansu do własnego pomysłu na biznes. Po pierwsze musisz zastanowić się nad cechami swojego przedsięwzięcia – czy są one pozytywne czy negatywne w porównaniu do konkurentów. Za zbiór takich cech może wykorzystać to, nad czym mógł zastanowić się w niektórych punktach swojego biznes planu, czyli: Do oceny szans i zagrożeń płynących z otoczenia firmy

Continue reading

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Nazwa SWOT pochodzi od angielskich słów S – strenghts, W – weaknesses, O – opportunities i T – threats, czyli siły, słabości, okazje i zagrożenia. Podejmując decyzję dotyczącą rozpoczęcia działalności swojej firmy należy przeprowadzić końcową analizę właśnie w tych czterech wariantach, a więc według czynników: Z takiego podziału powstaje tabela o 4 polach, zawierająca następującą kombinację tych czterech kryteriów: Analiza SWOT jest bardzo często używana przez znane firmy na świecie. W roku 1988 koncern Nestle wykupił angielską firmę produkującą słodycze

Continue reading

Jak poznać kondycję finansową kontrahenta i dlaczego należy ją poznać? Część 2

Autor: Florian Wierzchowski By poznać sytuację swojego potencjalnego kontrahenta masz całe spektrum możliwości i środków do dyspozycji. Od białego wywiadu – prostych, darmowych, publicznie dostępnych danych po wywiad gospodarczy, który dostarczy informacji szczegółowych choć płatnych. Poniżej omówię kilka z nich. Pierwszą, choć nieoczywistą dla wielu przedsiębiorców, metodą weryfikacji sytuacji naszego kontrahenta jest poproszenie go wprost o jego własne informacje o aktualnej sytuacji finansowej. Może to być sprawozdanie za ostatni miesiąc, kwartał czy rok. Ta metoda jest powszechnie stosowana przez instytucje

Continue reading

Jak poznać kondycję finansową kontrahenta i dlaczego należy ją poznać? Część 1

Autor: Florian Wierzchowski Prowadząc firmę nawiązujesz relacje z wieloma uczestnikami rynku. Sprzedajesz produkty i usługi, ale także kupujesz je. Bywa, że zawierasz wieloletnie kontrakty współpracy, które kształtują złożone wzajemne zobowiązania. Czy to istotne komu coś sprzedajesz i od kogo kupujesz? Czy to istotne z kim wchodzisz we współpracę? To nawet bardzo istotne w większości przypadków i w następnych kilku zdaniach wyjaśnię ci dlaczego. W pierwszej kolejności przyjmijmy, że twoją perspektywą jest perspektywa sprzedającego określone dobra materialne czy usługi. Perspektywę kupującego

Continue reading

Co to jest misja firmy i jak ją ustalić? Część 2

Tydzień temu opisałem, na jakie pytania powinna odpowiadać wizja przedsiębiorstwa, a potem co to jest misja firmy – powinna zawierać stwierdzenia warunkujące wiarygodność firmy, przynajmniej w teorii do zweryfikowania przez klientów lub otoczenie. Dziś pokażę Wam 3 zasady, jakie warto zastosować, jeśli chcecie sformułować misję, która będzie zrozumiała dla was samych i będzie wam pomagała przez kolejne miesiące lub lata prowadzenia działalności gospodarczej. Po pierwsze, misja musi odzwierciedlać twoje marzenia rozwoju. Nie możesz myśleć, co jest teraz, tylko patrzeć w

Continue reading