Jak zidentyfikować aktywa rozpoczynając biznes?

Posted by

Autor: Florian Wierzchowski

Bardzo ważnym pytaniem, które każdy zamierzający rozpocząć biznes powinien sobie zadać, jest pytanie o posiadane aktywa. Aktywa to zasoby materialne i niematerialne, które umożliwiają zarabianie, czyli generowanie przychodów. Pytanie zatem wybrzmiewa: „Co mam, z czym mogę zacząć działać, aby zacząć prowadzić firmę i zarabiać?

Aktywa materialne to najprościej mówiąc narzędzia i materiały, z pomocą których wykonując pewną pracę fizyczną lub umysłową wytworzone zostaną dobra materialne (produkty) lub niematerialne (usługi). Mogą to być nieruchomości, maszyny, urządzenia, pojazdy. Przykładami aktywów materialnych w zakładzie stolarskim, który produkuje wyroby takie jak stoły, krzesła, szafy czy schody będą odpowiednie pomieszczenia, piły, dłuta, frezarki, tokarki, szlifierki, kleje, lakiery, drewno do obróbki. Aktywami będą też gotowe wyroby bądź towary przeznaczone na sprzedaż. Przykładowymi aktywami materialnymi w firmie świadczącej usługi, np. w zakładzie fryzjerskim będą suszarki, krzesła, lustra, nożyczki, maszynki do golenia, pomieszczenia, itd., w firmie taksówkarskiej – samochody. Są to typy aktywów, które znajdą odzwierciedlenie w bilansie każdej firmy. W firmie handlowej podstawowymi aktywami będą nabyte w celu dalszej odsprzedaży towary, może być też hala magazynowa i środki transportu.

Jeśli chodzi o aktywa niematerialne to najczęściej wspomina się o nich w kontekście patentów, praw własności użytkowej, praw autorskich i licencji, dlatego że ustawa o rachunkowości pozwala je zaliczać do aktywów bilansowych. Istnieje jednak jeszcze grupa bardzo ważnych, o ile nie ważniejszych od wcześniej wymienionych aktywów niematerialnych niezamieszczanych w bilansach. Są to ludzie, wiedza, doświadczenie, reputacja, know-how oraz kontakty (znajomości i relacje).

Przystępując do rozważań o niezbędnych aktywach należy zidentyfikować, jakie zasoby będą niezbędne do realizacji założonego celu firmy, czyli czego potrzebujesz, aby w firmie się coś działo. Jak to zrobić?

W pierwszej kolejności zaplanować, jakie procesy będą przez twoją firmę realizowane. Jakie zasoby będą niezbędne do pozyskiwania klienta, jakie do sprzedaży, jakie do wytworzenia produktu lub usługi, jakie w procesach wsparcia – księgowości, administracji. Następnie potrzebna jest decyzja – które procesy będą realizowane w firmie a jakie outsourcowane na zewnątrz. Przykładowo, jeżeli sami będziecie rozwozić produkty, to będziecie potrzebować samochodu, ale jeżeli rozwożenie zlecicie innej firmie, to nabycie samochodu transportowego będzie zbyteczne i pieniądze zamiast na auto wydacie na coś innego, np. komputery. Jeśli będziecie w firmie prowadzić księgowość, to będziecie potrzebowali księgowego oraz licencji na program do księgowania, jeśli na zewnątrz – umowy z biurem rachunkowym.

Najlepiej zrobić listę podzieloną na dwie części, według rodzaju niezbędnego aktywa. Jedna część niech będą to aktywa, które musisz mieć w swojej firmie do dyspozycji w ramach własnych zasobów, nad którymi będziesz sprawował kontrolę. Druga część to aktywa, które możesz wynajmować lub korzystać z nich w ramach zawartych umów z innymi podmiotami rynku. Opisz sobie dokładnie do czego będziesz te aktywa wykorzystywał.

A teraz najważniejsze. Część z aktywów, i to tych najważniejszych, już masz w chwili, gdy myślisz o rozpoczęciu biznesu. Przede wszystkim masz siebie, z wiedzą, z pomysłem i inicjatywą, energią, kompetencjami w określonych dziedzinach. Zapewne, jeśli nie urodziłeś się wczoraj, to masz też jakieś znajomości i wypracowane relacje, markę osobistą, a także wypracowaną reputację. Te aktywa też sobie zinwentaryzuj – wylistuj i opisz je sobie dokładnie. To bardzo ważne i przyda Ci się później. Resztę aktywów zdobędziesz tak czy inaczej. A jak? O tym napiszę w kolejnych postach.