Jak sztuczna inteligencja wpłynie na relacje międzyludzkie w pracy?

Posted by

W czasie konferencji 21st EAWOP Congress, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji w Katowicach w dniach 24-27 maja, miałem możliwość przeprowadzić w imieniu Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr (Uniwersytet Śląski w Katowicach) również wywiad z Prof. Sharon Glazer z the University of Baltimore and the University of Maryland, Applied Research Lab.

Prof. Sharon Glazer wniosła znaczący wkład w dziedzinę psychologii stosowanej, szczególnie w odniesieniu do zdrowia zawodowego i badania stresu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na różnych zawodach i zagadnieniach psychologii stosowanej w takich krajach, jak: Brazylia, Peru, Indie, Hiszpania, Włochy, Węgry, Izrael i Japonia.

Z Prof. Sharon Glazer podczas wywiadu poruszyliśmy następujące tematy:

 • Co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat, co zmieniło nasze życie, naszą pracę i sposób, w jaki myślimy o sobie i świecie, w którym żyjemy?
 • Jaki jest wkład psychologii pracy i organizacji w rozwój świata?
 • Ciągle słyszymy o ChacieGPT. Które zawody zostaną najszybciej zastąpione przez sztuczną inteligencję?
 • Jakie cechy musi posiadać „sztuczny” menedżer, aby wpływać na pracę ludzi?
 • Jak będziemy rozwijać nowe kompetencje? Czy możliwe jest przygotowanie się na zmiany związane z rozwojem sztucznej inteligencji?
 • Co my, środowisko psychologii pracy i organizacji, możemy zaoferować, aby pomóc w prowadzeniu i zarządzaniu zmianami?
 • W czym i w jakim sensie „sztuczny” menedżer, oparty na sztucznej inteligencji, będzie lepszy od człowieka pełniącego funkcję menadżera?
 • Jakie procesy lub czynniki mogą doprowadzić do tego, że człowiek pełniący funkcję menedżera zostanie zastąpiony przez maszynę wyposażoną w sztuczną inteligencję?
 • Jakie zmiany są pożądane? Jakie zmiany są niezbędne? Czy możemy w ogóle wprowadzić pożądane zmiany? W jaki sposób?
 • Gdzie jest nasz głos jako środowiska psychologii pracy i organizacji? Co musimy powiedzieć? Jak powinniśmy to powiedzieć?
 • Jakie byłyby konsekwencje, gdyby menedżer zespołu został zastąpiony menedżerem robotem, zbudowanym w oparciu o sztuczną inteligencję?
 • Jak mogłaby wyglądać praca w zespole, w którym menedżer i kilku członków zespołu to roboty oparte na sztucznej inteligencji?

Zobacz wywiad na kanale Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr (Uniwersytet Śląski w Katowicach):