Jak pozyskać wiedzę, co naprawdę robi menedżer? Część 4

Posted by

W tym poście, ostatnim opisującym sposób, jak pozyskać wiedzę na temat pracy menedżera, przedstawię w nieco inny sposób układ wielkości organizacyjnych i narzędzia menedżerskie online na platformie TransistorsHead.com.

Sposób ten jest następujący.

Menedżer człowiek rozwiązuje problemy organizatorskie. Do rozwiązania każdego z nich wykorzystuje mniej lub bardziej formalną technikę menedżerską, czyli wykonuje pewne czynności. Aby te czynności faktycznie zaistniały, musi użyć jakiegoś narzędzia menedżerskiego. Jeśli do narzędzia menedżerskiego wbudujemy przyrząd pomiarowy, wówczas narzędzie menedżerskie może rejestrować, jakie czynności zostały wykonane, czyli jaka technikę wykorzystał menedżer do rozwiązania problemu organizatorskiego.

Jeśli będziemy konsekwentnie gromadzić wiedzę na ten temat, będziemy mogli imitować menedżera człowieka i zbudować menedżera robota. Jeśli za pomocą sztucznej inteligencji dodamy mu reakcje na różne sytuacje, które napotka, mamy gotowego inteligentnego robota menedżera.

Jednak wszystko to sprowadza się do tego, abyśmy potrafili pozyskać wiedzę, co naprawdę robi menedżer.

Więcej przeczytać w moim artykule:

Flak, O., Knowledge Acquisition on Team Management