W jakim stopniu narzędzia menedżerskie wpływają na podejmowane przez menedżerów czynności menedżerskie? Część 2

Posted by

W poprzednim wpisie przedstawiłem w skrócie, jak prowadzę badania z wykorzystaniem narzędzi menedżerskich online. Przypomnę, że świat menedżera zbudowany jest w dość prosty sposób z trzech elementów: problem organizatorski, technika menedżerska wykorzystana do rozwiązania tego problemu i narzędzie niezbędne, aby tą technikę zastosować. Narzędzia menedżerskie stanowią przyrządy pomiarowe – dzięki temu, że rejestrują sposób ich użycia, możemy powiedzieć coś o tym, jak zachowywał się menedżer.

W badaniach nad wpływem tych narzędzi na czynności menedżera postawiłem 2 hipotezy:

H1: Korzystanie z narzędzi menedżerskich online powoduje, że menedżer podejmuje znaczniej mniej czynności menedżerskich niż gdyby to robił bez interakcji z komputerem.

H2: Wykorzystanie narzędzi menedżerskich online zmienia kolejność czynności menedżerskich w zarządzaniu zespołem.

Wyjaśnię, jakie mają znaczenie te hipotezy.

Pierwsza hipoteza mówi o tym, że jeśli człowiekowi nie da się narzędzi do działania, najczęściej nie podejmie pewnych działań lub je zlekceważy. Wyobraźmy sobie, że musimy zrobić mały remont w mieszkaniu. Jeśli nie będziemy mieli narzędzi takich, jak wiertarka czy młotek, pewnie ograniczymy się do minimum prac sprowadzających się do posprzątania mieszkania. Jeśli natomiast zobaczymy całe walizki narzędzi remontowych – różne wiertarki, śrubokręty, narzędzia do nakładania gładzi, szpachle itp. – wtedy wykonany dużo szerszy zakres prac remontowych.

Podobnie jest w przypadku pracy menedżera. Menedżer bez narzędzi (informatycznych lub nawet kartki papieru) wykona dużo mniej czynności menedżerskich, niż jeśli będzie miał do wyboru różne z nich. To przypuszczenie wynikające z intuicji chciałem sprawdzić na podstawie danych.

Druga hipoteza mówi o tym, że jeśli menedżer wykorzystuje różne narzędzia menedżerskie do zarządzania zespołem, to zmienia również kolejność czynności, które by podjął bez tych narzędzi. Narzędzia (nie tylko menedżerskie) powodują konieczność użycia innych, a te kolejnych i tak dalej.

Weryfikowanie tych hipotez miało na celu sprawdzenie, czy sensowne jest podejście, że wystarczy wbudować narzędzie pomiarowe do narzędzia menedżerskiego, aby to narzędzie menedżerskie mierzyło, co robi menedżer, i wtedy uzyskamy wiedzę, to co tak naprawdę robi menedżer.

W prowadzonych badaniach uzyskałem na przykład histogramy postępowania różnych menedżerów w tym samym projekcie. Na osi Y są numery od 1 do 10 oznaczające różne czynności menedżerskie, od ustalania celów do badania motywacji zespołu.

Rysunek 1. Histogram pracy menedżera 1

Rysunek 2. Histogram pracy menedżera 2

Pobierz cały artykuł na ten temat:

Flak, O., Estimated Influence of Online Management Tools on Team Management