Masz pomysł na biznes: jak masz ustalić cele firmy?

Posted by

Koncepcja firmy sformułowana w misji jest często ogólna i trudna do stosowania na co dzień. Należy o niej pamiętać, ale będzie potrzebne dokładne sprecyzowanie osiągnięć w przyszłości. Taką rolą pełnią cele firmy.

Cele można je podzielić na wiele rodzajów, ale najbardziej przydatne są cele krótko i długookresowe. Te ostanie nazywa się często strategicznymi, dodając im nieco powagi z punktu widzenia kieszeni Nowaka. Cele krótkookresowe oznaczają zamierzenia na najbliższe 12 miesięcy, a cele długookresowe to plany na 3 do 5 lat. W latach dziewięćdziesiątych firma Sony Corp. postawiła sobie za cel długookresowy zmniejszenie swojego udziału w rynku elektroniki użytkowej, ale cele krótkookresowe musiały uwzględniać silne związanie firmy z tym rynkiem.

Jaki jest jednak główny cel firmy? Niektórzy specjaliści z zarządzania mówią krótko – zysk. Należy jednak zdać sobie sprawę, że zysk firmy jest wynikiem osiągnięcia innych celów, które stoją przed firmą działającą na rynku. Musisz być świadom, że w firmie istnieje cała wiązka celów:

  • ekonomicznych, takich jak zysk w danym roku, wzrost rentowności, obniżka kosztów,
  • techniczno-produkcyjnych, czyli poprawa jakości, wzrost i jednoczesne uproszczenie produkcji,
  • społecznych, obejmujące dążenia pracowników i menedżerów, ich potrzeby awansu, prestiżu,
  • rynkowych, czyli zaspokajania potrzeb klientów za pomocą sprzedawanych produktów i usług.

Tak naprawdę tylko osiągniecie celów rynkowych gwarantuje osiąganie innych celów firmy. Firma działa dla klientów, to ich wymagania i potrzeby są najważniejsze.

Warto wiedzieć, że jeśli zdecydujesz się na założenie firmy kilkuosobowej, to na każdym kroku pojawią się konflikty pomiędzy celami poszczególnych wspólników lub działów odpowiedzialnych za daną część firmy. W każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, konflikty między różnymi wydziałami są bardzo wyraźnie. Dla przykładu w każdym koncernie samochodowym celem marketingu jest dostosowanie wersji, kolorów i cen samochodów do wymagań klientów. Cel ten jest zupełnie sprzeczny z celami komórek wydziałów produkcyjnych, dla których ciągłe zmiany w wyposażeniu i kolorach aut są trudne do wprowadzenia. Także księgowość chciała by ograniczyć wpływ marketingu, ponieważ promocja daje efekty trudno mierzalne, a pociągające wysokie koszty. Wydziały personalne chciałyby dbać o kieszeń pracowników i ich ciągły rozwój zawodowy. Cele te są pozytywne dla wydziałów produkcyjnych, ale cierpią na tym finanse firmy. To dopiero wierzchołek góry lodowej. W firmie Jana Nowaka sytuacja będzie bardzo podobna.

Przy wyznaczaniu wszystkich celów w firmie należy pamiętać o zasadzie „smart”. Każdy cel zarówno w biznes planie, jak i w praktyce funkcjonowania firmy musi być bardzo wyraźny, co oznacza, że powinien być:

  • specific – jasno określony i zrozumiały dla wszystkich, których dotyczy,
  • measurable – mierzalny, po to, by stwierdzić, w jakim stopniu go osiągnęliśmy,
  • achievable – osiągalny, gdyż w przeciwnym razie wszystkie inne działania związane z planowaniem nie mają sensu,
  • related – ściśle powiązany z misją firmy,
  • timed – określony w czasie, inaczej nie zostanie nigdy osiągnięty.