Czy można skonstruować uniwersalnego robota menedżera do pewnej klasy realizowanych projektów?

Posted by

Ważne pytanie przy konstruowaniu robota menedżera dotyczy tego, co on ma robić. Gdy rozmawiam ze specjalistami z zarządzania, menedżerami i programistami, zawsze pada pytanie o przeznaczenie takiej maszyny. Czasami maszyna oznacza tu tylko oprogramowanie, a czasami ludzie wyobrażają sobie postać, która siedzi za biurkiem i zarządzania zespołem (najczęściej zwalnia z pracy podległych mu ludzi).

Ja też się nad tym zastanawiam, dlatego od kilku lat prowadzę badania zmierzające do tego, czy istnieją podobieństwa pomiędzy ludźmi, którzy pełnią rolę menedżera. Nie interesują mnie tak bardzo cechy osobowe czy potencjalne umiejętności, ale realne czynności menedżerskie podejmowanie przez takie osoby. Dlatego organizuję badania, które różnią się szczegółami, ale ich głównym celem jest zbadanie, czy menedżerowie robią to samo zarządzając takim samym projektem.

Powrócę w tym miejscu do mojej publikacji z konferencji 29th EBES CONFERENCE, która odbyła się w październiku 2019 roku, ale publikacja ukazała się dopiero w 2021 roku. Zaprezentowałem wówczas wyniki badań na temat podobieństwa aktywności 5 menedżerów biorących udział w badaniu. Okazało się, że pomimo, iż menedżerowie przygotowywali ten sam projekt, robili to zupełnie różnie!

Po pierwsze, okazało się, że pomimo wszyscy zaczęli i skończyli swoją pracę w tym samym dniu o mniej więcej tej samej godzinie, to pomiędzy tymi datami pracowali z różną intensywnością – różnice sięgały 150% czasu pracy.

Po drugie, menedżerowie przygotowując projekt utworzyli różną liczbę obiektów takich jak cel, plan, badanie motywacji, burza mózgów itp. W układzie wielkości organizacyjnych te obiekty nazywają się wielkościami organizacyjnymi pierwotnymi. Ich liczbę danego rodzaju przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1. Liczba obiektów wytworzonych przez menedżerów

Po trzecie, menedżerowie nie tylko stworzyli różną liczbę obiektów, ale stworzyli je w różnej liczbie wersji! Można to odczytać z Rysunku 2. Dla przykładu Manager 1 utworzył 2 cele (set goals na Rysunku 1), ale zrobił to aż w 24 wersjach (set goals na Rysunku 2). Czyli zmieniał te cele i zmieniał, aż doszedł do końca trwania badania. Natomiast Manager 5 utworzył tylko jeden cel (set goals na Rysunku 1) i tylko raz go zmienił, ponieważ na Rysunku 2 dla set goals są tylko 2 wersje tego celu.

Rysunek 2. Liczba wersji obiektów wytworzonych przez menedżerów

Co to oznacza dla konstruktorów robota menedżera?

Okazuje się, że nie można zbudować uniwersalnego robota menedżera, gdyż ludzie zachowują się tak różnie w tych samych sytuacjach, że taki uśredniony robot menedżer nie przypominałby żadnego z menedżerów, od których uczyłby się swojego zachowania.

Nie można zbudować uniwersalnego robota menedżera, który byłby „średni”. Ale może dałoby się zbudować menedżera robota, który byłby lepszy od każdego z ludzi, od których się uczy? Tak, to jest możliwe. Opiszę to w innym poście, a rozwiązanie stosuję już od lat w innej dziedzinie badań – Barometrze Konkurencyjności Przedsiębiorstw http://sensorium24.com/pl/

Więcej przeczytasz:

Flak, O., Level of Similarity of Team Management. Results of a Long Term, Non-Participating Observation of Managers in a Given Project with the Use of the System of Organizational Terms