Wyniki eksperymentu: jak spowodować, aby robot menedżer uczył się więcej o tym, co robi menedżer człowiek?

W roku 2015, przeprowadziłem serię eksperymentów wykorzystując te same narzędzia menedżerskie online, które nieco zmodyfikowałem po względem programistycznym. Nie została jednak zmieniona ich funkcja, sprowadzająca się do pomiaru wielkości organizacyjnych pierwotnych – celu i zadania. Pierwszy z serii eksperymentów został przeprowadzony ponownie wśród studentów kierunku Zarządzanie specjalności menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uczestnicy eksperymentu otrzymali rozbudowane studium przypadku firmy zamierzającej zmienić dotychczasowe biuro na inne, o cechach zadanych przez prowadzącego eksperyment. Za pomocą narzędzi menedżerskich Goaler i Tasker uczestnicy eksperymentu

Continue reading

Wyniki eksperymentu: co ludzie menedżerowie mogą opowiedzieć o swojej pracy robotowi menedżerowi? Część 2

W poprzedniej części wpisu opisałem, jak zarejestrowałem dwóch menedżerów pracujących z narzędziami TransistorsHead.com nad tym samym projektem – ustalającymi cele i zadania. Jednak to nie koniec. Zdecydowaliśmy się jeszcze dodać do tego eksperymentu sprawdzenie, co tak naprawdę pamiętają uczestnicy eksperymentu i co – gdybyśmy ich nie nagrywali – opowiedzieliby menedżerowi robotowi o swojej pracy. Po przeprowadzeniu eksperymentu zapytaliśmy uczestników na temat tego, jak postrzegali wykonaną pracę i co pamiętają na temat przebiegu swojej pracy. Różnice pomiędzy postrzeganiem swojej pracy, a

Continue reading