Jak menedżerowie korygują swoje działania menedżerskie i jak to wpływa na działanie robota menedżera?

Posted by

Jeśli zadajesz sobie pytanie, jak zrobić menedżera robota, to pewnie przychodzi ci do głowy pewna trudność, która przeszkadza nam zaprogramować działania menedżerskie według jakiegoś wzorca albo z góry znanej procedury. Tą trudnością jest fakt, że w zarządzaniu firmą, projektem czy zespołem nie ma takiego wzorca ani jednego, zawsze sprawdzającego się toku działań. Każda sytuacja biznesowa jest inna, a nawet każdy dzień spędzony ze swoim zespołem przynosi menedżerowi różne wyzwania, których nie spotkał wcześniej.

Dlatego menedżer musi ciągle korygować swoje działania, brać pod uwagę nowe okoliczności i bazować na doświadczeniu przeszłości. Innymi słowy – musi prototypować.

Układ wielkości organizacyjnych razem z narzędziami menedżerskimi online świetnie nadają się do tego, aby rejestrować te zmiany w zachowaniu menedżerów i potem korygować działanie robota menedżera.

W roku 2020 w ramach konferencji The European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, w której biorę udział od ponad 10 lat, opublikowałem artykuł pokazujący zjawisko prototypowania swoich działań przez menedżerów, zarejestrowane przez narzędzia menedżerskie online na platformie TransistorsHead.com.

W ramach prowadzonych przeze mnie projektów badawczych na temat zarządzania zespołem w 2019 roku zorganizowałem długoterminową obserwację studentów, którzy planowali swoje projekty biznesowe. Badanie dotyczyło trajektorii działań menedżerskich podejmowanych przez menedżerów wśród studentów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieli oni za zadanie przeprowadzić dany projekt od pomysłu do finalnej prezentacji, który dotyczył rozwiązań organizacyjnych w jednej z polskich uczelni, mających na celu rozwój w dorobku naukowym pracowników akademickich. Problem do rozwiązania przez studentów: jedna z głównych polskich uczelni planowała być uniwersytetem badawczym od 2020 roku.

Uczestnicy badania pracowali w zespołach składających się z 4-5 osób. Zarówno menedżer, jak i członkowie zespołu korzystali z narzędzi do zarządzania online w Transistorshead.com. Narzędzia te rejestrowały zachowania uczestników, co pozwoliło dowiedzieć się, jakie rodzaje działań menedżerskich podejmowali, w jakiej kolejności i jakie były cechy tych działań.

Przykład zarejestrowanej trajektorii zarządzania zespołem przez jednego z menedżerów biorących udział w badaniu przedstawiono na Rysunku 1. Menedżer ten podjął 232 działania menedżerskie, rozpoczął pracę 14 maja 2019 r. o godzinie 10:58 i zakończył 28 maja 2019 r. o godzinie 11:56, a jego rzeczywista praca zespołowa trwała 1213107 sekund. Jak widać na Rysunku 1, trajektoria zarządzania zespołem rozpoczęła się od wyznaczenia celów (czynność menedżerska nr 1) powtórzona dwukrotnie, następnie menedżer przeszedł do opisywania zadań (czynność menedżerska nr 2), a później do generowania pomysłów (czynność menedżerska nr 3) itd.

Rysunek 1. Trajektoria czynności menedżerskich

Numery utworzonych wielkości organizacyjnych pierwotnych i ich wersje (edytowane i poprawione) przedstawiam na Rysunku 2. Można z niej odczytać, że ten menedżer utworzył 6 celów, ale w 11 wersjach, 5 opcji decyzyjnych w 13 wersjach itp. Ponieważ każdy obiekt (wielkość organizacyjna pierwotna) może być tylko w jednej wersji w danej chwili czasu, oznacza to, że te 6 celów było kilkakrotnie zmienianych (zmian było 11).

Rysunek 2. Liczba wielkości organizacyjnych pierwotnych i liczba ich wersji

Zmianę raz ustalonych wielkości organizacyjnych pierwotnych widać zresztą na Rysunku 1 – menedżer wielokrotnie powracał do tego samego narzędzia i edytował obiekty. Daje to wiedzę, jak bardzo człowiek zmienia raz poczynione ustalenia i reaguje na okoliczności, w jakich się znajduje. Wpływa to na działanie menedżera robota – musi on podobnie reagować, być elastyczny w działaniu i korygować raz ustalone kwestie.

Przeczytaj cały artykuł:

Flak, O., System of organizational terms as theoretical foundation of a research methodology aimed at team management automation