Wyniki eksperymentu: czy robot menedżer będzie miał tożsamość kulturową?

Posted by

Wykorzystanie układu wielkości organizacyjnych do pomiaru tego, co naprawdę robi menedżer, a w konsekwencji do budowy robota menedżera, opisałem już w poprzednich postach na blogu. Oczywiście, sam układ wielkości organizacyjnych to koncepcja metodologiczna, jak badać, co robi menedżer. Potrzebne są jeszcze narzędzia menedżerskie, jako narzędzia pomiarowe.

W badaniach menedżerów wykorzystuję narzędzia menedżerskie TransistorsHead.com, ale do celu badania tożsamości kulturowej wykonałem małe narzędzie pomiarowe, które nazwałem NoteToday, pokazanego na Rysunku 1.

Rysunek 1. Narzędzie NoteToday

Każdy uczestnik badania używał tego narzędzia online do zapisywania swoich refleksji na dany temat. Żadna z refleksji nie została usunięta, a wszystkie próby zapisu refleksji na temat tożsamości kulturowej uczestnika zostały zapisane w bazie danych. Na gruncie tego badania rejestrowana była sekwencja procesów myślowych, która pozwalała rozpoznać, jak refleksje na temat tożsamości kulturowej pojawiały się w czasie, rozwijały i kształtowały w ostateczną wersję.

Badanie zostało przeprowadzone na jednym z uniwersytetów w południowej Finlandii, w semestrze jesiennym 2018 roku. Uczestnikami byli studenci kursu International Business Communication prowadzonego dla 120 studentów pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku biznes międzynarodowy. 52 z nich wzięło udział w badaniu.

W badaniu uzyskałem „ciąg myśli” uczestników na temat ich tożsamości kulturowej, dzięki temu można było wyróżnić pewne elementy tożsamości kulturowej, np. rytuały, symbole, mity, język, fizyczne warunki życia i artefakty. Można więc stworzyć pewnego rodzaju awatara każdej osoby składającego się z tych parametrów i nadać mu pewną tożsamość kulturową.

Taką tożsamość kulturową można nadać menedżerowi robotowi, aby w jego zachowaniu wyróżnić pewne charakterystyczne elementy związane z konkretnym człowiekiem. Wówczas może stać się aktualne pytanie, czy możemy kupić sobie Steve’a Jobsa, ale nie tylko jeśli chodzi o jego techniki zarządzania, ale rys osobowościowy i tożsamość kulturową.

Wyniki moich badań przeczytasz w tym artykule:

Flak, O., System of Organizational Terms as a Theoretical Foundation Of Cultural Identity Research