Wyniki eksperymentu: czy można za pomocą narzędzi menedżerskich online mierzyć czynności menedżerskie podejmowanie nie przez menedżerów?

Posted by

Powrócę teraz jeszcze do artykułu, który już linkowałem na blogu, gdy pisałem o tym, jak za pomocą narzędzi menedżerskich TransistorsHead.com nagrywać, co naprawdę robi menedżer. W tamtym wpisie pokazywałem, że narzędzia menedżerskie są jednocześnie narzędziami pomiarowymi i rejestrują czynności menedżerskie podejmowane przez menedżera. Można dowiedzieć się, co, kiedy i jak wykonywał menedżer podczas zarządzania zespołem.

Więcej zobacz tutaj:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/05/17/jak-za-pomoca-narzedzi-menedzerskich-transistorshead-com-nagrywac-co-naprawde-robi-menedzer-czesc-2/

Teraz pokażę ci, że za pomocą narzędzi menedżerskich można też nagrywać wszystkich członków zespołu, a dokładnie podejmowane przez nich czynności menedżerskie i kiedy uczestniczą w czynnościach menedżerskich podejmowanych przez ich menedżera.

W artykule postawiłem następujące pytania badawcze dotyczące menedżera zespołu:

  • Jakie czynności menedżerskie podejmują menedżerowie zespołów?
  • Kiedy poszczególne czynności menedżerskie są podejmowane przez menedżerów zespołów?
  • Jak długo trwają czynności menedżerskie?
  • Jakie są typowe sekwencje czynności menedżerskich podejmowanych przez menedżerów zespołów?

Jednak te same pytania można by postawić w stosunku do członków zespołu, gdyż narzędzia menedżerskie online na platformie TransistorsHead.com są współdzielone i każdy z zespołu może ich używać. Obiekty wytwarzane w narzędziach można udostępniać innym członkom zespołu, a niektórych narzędzi w ogóle nie da się użyć tylko w pojedynkę.

W badaniu wzięło udział 41 studentów kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zostali oni podzieleni na 5-6 osobowe zespoły w ramach przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W każdym zespole wyłoniono menedżera zespołu, który kierował zespołem podczas badania. Badanie zostało przeprowadzone metodą obserwacji nieuczestniczącej.

Chociaż w badaniu wzięło udział 7 zespołów, w artykule opisuję działalność jednego z nich. Zespół ten został wybrany ze względu na największą aktywność mierzoną liczbą czynności menedżerskich, które zostały utworzone przez menedżera zespołu i edytowane przez członków zespołu. Zespół rozpoczął pracę 18 maja o godzinie 10:46:38 (pierwsze logowanie kierownika zespołu), a zakończył 20 maja 2017 roku o godzinie 21:28:11 (wylogowanie kierownika zespołu).

Na Rysunku 1 pokazano statystyki użycia narzędzi menedżerskich online przez wszystkich członków zespołu. Rysunek 2 pokazuje ile razy każdy z członków zespołu użył danego narzędzia, czyli liczbę czynności menedżerskich podjętych przez członków zespołu. Można zatem każdego z nich opisać za pomocą podjętych czynności menedżerskich i… każdego zastąpić robotem…

Rysunek 1. Statystyki użycia narzędzi menedżerskich przez wszystkich członków zespołu

Rysunek 2. Liczba czynności menedżerskich podjętych przez poszczególnych członków zespołu

Cały artykuł znajdziesz tu:

Flak, O., Teamwork research method based on the system of organisational terms and online management tools