Jakie są najważniejsze problemy metodologiczne, które są przeszkodą w automatyzacji pracy menedżera?

Posted by

W 2017 roku na podstawie dotychczasowych badań zachowań menedżerów przy pomocy narzędzi menedżerskich online na platformie TransistorsHead.com opublikowałem artykuł, w którym opisałem 5 najważniejszych takich problemów, hamujących rozwój automatyzacji pracy menedżera. Powiedziałbym nawet, że hamujących rozwój nauk o zarządzaniu, a przez to rozwój biznesu.

Przedstawię tu krótko te problemy, a cały artykuł znajdziesz poniżej.

Po pierwsze, bałagan metodologiczny

Ten problem polega na tym, że w naukach o zarządzaniu nie można zastosować typowego np. dla nauk ścisłych sposobu przyrostu wiedzy na temat pewnego wycinka rzeczywistości. Badania prowadzone są na setki tematów, w ramach tysięcy pojęć i teorii (tak przynajmniej nazywają się te twory, bo zwykle teoriami nie są). Wyniki badań są prawie nie porównywalne. Jednym słowem – chaos. Ten chaos powiększa się od ponad 100 lat.

Po drugie, reprezentacja pracy menedżera

W naukach o zarządzaniu od wielu lat stosuje się trzy koncepcje teoretyczne, za pomocą których opisuje się pracę menedżera. Są to: role menedżerskie, umiejętności menedżerskie i style zarządzania. Pisałem o tym dość obszernie w kilku postach, na przykład tu:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/01/11/jak-wykorzystywano-umiejetnosci-menedzerskie-w-badaniach-pracy-menedzera/
http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/01/13/jak-wykorzystywano-role-menedzerskie-w-badaniach-pracy-menedzera/
http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/01/14/jak-wykorzystywano-style-zarzadzania-w-badaniach-pracy-menedzera/

Żadna z tych koncepcji nie daje możliwości uzyskania wiedzy, co tak naprawdę robi menedżer.

Po trzecie, metody badawcze

W naukach o zarządzaniu zwykle stosuje się metodę ankietową lub wywiadu. Bardzo rzadko wykorzystuje się metodę obserwacji, a jeszcze rzadziej metodę eksperymentu. Niestety, ale metodą ankietową nie można uzyskać odpowiedzi na główne pytanie przy automatyzacji pracy menedżera: co tak naprawdę robi menedżer? A bez odpowiedzi na t pytanie nigdy nie zbudujemy robota menedżera.

Po czwarte, narzędzia pomiarowe

Tradycyjnym narzędziem pomiarowych w naukach o zarządzaniu jest kwestionariusz ankiety lub wywiadu. Podobnie, jak odpowiadające mu metody badawcze, nie daje możliwości na zgromadzenie faktów na temat pracy menedżera, a jedynie opinie i to do tego przytaczane po jakimś czasie. Jak działa ludzka pamięć i co pamiętają menedżerowie, przeczytaj tutaj:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/07/05/wyniki-eksperymentu-co-ludzie-menedzerowie-moga-opowiedziec-o-swojej-pracy-robotowi-menedzerowi-czesc-2/

Po piąte, wnioskowanie o rzeczywistości

Najpierw ustalmy, jaki mamy jedyny aparat wnioskowania, który prowadzi do prawdziwych wniosków: logikę formalną. W naukach o zarządzaniu bardzo rzadko się ją stosuje, a najczęściej stosowana jest indukcja niezupełna, która pozwala nam wnioskować o pełnej populacji na podstawie n przypadków. Czy naprawdę pozwala i czy daje prawdziwe wnioski? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi…

Cały artykuł na temat problemów i propozycji ich rozwiązania przedstawiam tutaj:

Flak, O., Selected Problems in Team Management Automation