Wyniki eksperymentu: jak spowodować, aby robot menedżer uczył się więcej o tym, co robi menedżer człowiek?

Posted by

W roku 2015, przeprowadziłem serię eksperymentów wykorzystując te same narzędzia menedżerskie online, które nieco zmodyfikowałem po względem programistycznym. Nie została jednak zmieniona ich funkcja, sprowadzająca się do pomiaru wielkości organizacyjnych pierwotnych – celu i zadania.

Pierwszy z serii eksperymentów został przeprowadzony ponownie wśród studentów kierunku Zarządzanie specjalności menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uczestnicy eksperymentu otrzymali rozbudowane studium przypadku firmy zamierzającej zmienić dotychczasowe biuro na inne, o cechach zadanych przez prowadzącego eksperyment. Za pomocą narzędzi menedżerskich Goaler i Tasker uczestnicy eksperymentu musieli zaplanować to przedsięwzięcie uwzględniając dwa kryteria, każde z nich o dwóch alternatywnych stanach:

  • podejmując dodatkowe działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu lub ich nie podejmując (kryterium A),
  • realizując przedsięwzięcie w ciągu 2 tygodni lub 3 miesięcy (kryterium B).

W eksperymencie wzięło udział 16 menedżerów (studentów) kierujących trzyosobowymi grupami społecznymi.

Dokonaliśmy analizy lingwistycznej wartości wielkości mierzonych zarejestrowanych czynności menedżerskich zmierzającej do oceny spójności intertekstowej polecenia, które otrzymali uczestnicy eksperymentu z efektami, które osiągnęli na końcu eksperymentu.

Główne wnioski wyprowadzone z takiej analizy były następujące:

  • im więcej procesów myślowych musieli wykonać uczestnicy badania, tym dokładniejsze były ich opisy celu lub zadania, umieszczone w narzędziach menedżerskich, co oznacza, że więcej wielkości mierzonych ich czynności menedżerskich zostało zarejestrowanych przez narzędzie menedżerskie, a także że dokładność wartości konkretnych wielkości mierzonych była większa,
  • w sytuacji, gdy przedsięwzięcie do wykonania przekazane było w sposób mało uporządkowany, rekonstrukcja szczegółowych zadań i celów do wykonania była dość złożonym procesem mentalnym i pochłania relatywnie dużo czasu menedżerów,
  • im więcej szczegółów zawierało polecenie wykonania przedsięwzięcia, tym mniej szczegółów uczestnicy uwzględniali w efekcie końcowym (ostatnie wersje celów i zadań) tworząc jednocześnie samemu treść nie występującą w poleceniu.

Można dodać, że dokładność opisu celu lub zadania w projekcie wzrastała wraz ze wzrostem liczby procesów myślowych, jakie musieli wykonać uczestnicy. Wynika z tego, że jeśli im więcej chcemy nauczyć czynności menedżerskich robota menedżera, tym więcej musimy wywołać procesów myślowych u menedżerów ludzi, aby dokładniej wyrazili to, co myślą, za pomocą treści zapisanej w narzędzia menedżerskich. Przypomnę: narzędzia menedżerskie są jednocześnie narzędziami pomiarowymi!

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

Flak O., Alnajjar J.: Linguistic Analysis of Managers’ Behaviour Aimed at Replacing Human Managers with Robots