Wyniki eksperymentu: co ludzie menedżerowie mogą opowiedzieć o swojej pracy robotowi menedżerowi? Część 2

Posted by

W poprzedniej części wpisu opisałem, jak zarejestrowałem dwóch menedżerów pracujących z narzędziami TransistorsHead.com nad tym samym projektem – ustalającymi cele i zadania. Jednak to nie koniec. Zdecydowaliśmy się jeszcze dodać do tego eksperymentu sprawdzenie, co tak naprawdę pamiętają uczestnicy eksperymentu i co – gdybyśmy ich nie nagrywali – opowiedzieliby menedżerowi robotowi o swojej pracy.

Po przeprowadzeniu eksperymentu zapytaliśmy uczestników na temat tego, jak postrzegali wykonaną pracę i co pamiętają na temat przebiegu swojej pracy. Różnice pomiędzy postrzeganiem swojej pracy, a faktycznymi działaniami podejmowanymi przez uczestników eksperymentu były dość znaczne. Dla przykładu, jedna z osób biorących udział w eksperymencie uważała, że każdy z jego członków zespołu otrzymał inne zadania do wykonania, zmierzające do osiągnięcia ustalonych celów. W rzeczywistości menedżer przypisał wszystkie zadania tej samej osobie. Podobne pomyłki dotyczyły np. liczby ustalanych celów, częstości ich korekty, oceny stopnia zmian treści celów (czyli wartości wielkości mierzonych tych wielkości organizacyjnych) itp.     

Porównanie opinii menedżerów z wynikami obserwacji ich pracy pozwoliło przyjąć jako prawdziwe dwie hipotezy postawione w badaniu. Pierwsza stanowiła, iż menedżerowie nie są w pełni świadomi swoich czynności w trakcie procesu zarządzania, który tworzą. Oznacza to, iż w rzeczywistości organizacyjnej pojawiają się czynności menedżerskie, które są wynikiem w większym stopniu nieświadomych niż świadomych działań menedżera. W wyniku weryfikacji drugiej hipotezy przyjęto jako prawdziwą tezę, iż wielkość zarządzanego przedsięwzięcia, mierzona liczbą wykonywanych procesów (czyli czynności menedżerskich) nie wpływa na to, jak bardzo menedżer jest świadomy podejmowanych działań.

Wyniki badania potwierdziły tezę, że pamięć o ludzkim zachowaniu związana jest z przedmiotami, które człowiek tworzy i pamięć ta niejako mieści się w relacjach pomiędzy tymi przedmiotami i w relacjach pomiędzy człowiekiem a tymi przedmiotami. Porównanie opinii menedżerów z wynikami obserwacji ujawniło również słabe strony tradycyjnych technik badawczych, takich jak technika ankietowa lub technika wywiadu, stosowanych w zakresie badania zachowania menedżerów.

Podsumowując, ludzie nie pamiętają, co robili. Nie mogliby uczyć maszyny swojej pracy po prostu przez opowiadanie o niej. W przypadku menedżera robota musimy zastosować narzędzia pomiarowe, które dokładnie nagrywają pracę menedżera. Ja zrobiłem to za pomocą narzędzi menedżerskich online na platformie TransistorsHead.com. Jeśli ciekawi cię, jak działają te narzędzia, napisz do mnie.

Cały artykuł na ten temat znajdziesz tutaj:

Flak, O., & Pyszka, A., Differences in perception of the participants in the management process and its real trajectory