Jak narzędzie menedżerskie rejestruje poszczególne czynności menedżerskie? Część 2

Posted by

W poprzednich postach pokazałem, jak zbudować narzędzie menedżerskie, które jest jednocześnie narzędziem pomiarowym rejestrującym czynności menedżerskie podejmowane przez menedżera człowieka. Po co to ma być zrobione? Aby dowiedzieć się, co tak naprawdę robi menedżer i potem odtworzyć jego czynności – stworzyć pierwszą wersję robota menedżera.

Teraz streszczę artykuł, w którym opisałem wyniki 3 eksperymentów z udziałem studentów, którzy przy pomocy narzędzi menedżerskich TransistorsHead.com http://transistorshead.com/ rozwiązywali zadanie polegające na zaplanowaniu projektu. W eksperymentach rejestrowałem pracę wszystkich członków zespołów projektowych, ale najbardziej charakterystyczne były przebiegi pracy menedżerów tych projektów.

Oto sytuacje, w których zostały przeprowadzone te eksperymenty.

Sytuacja 1

W 2017 roku w badaniu wzięło udział 41 studentów kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zostali oni podzieleni na 5-6-osobowe zespoły w ramach przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi. Każdy zespół miał swojego menedżera, który kierował zespołem podczas eksperymentu. Zadaniem obserwowanych zespołów było przygotowanie projektu szkoleniowego zawierającego trzy programy szkoleniowe na trzy różne tematy dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W wyniku pracy zespołowej miał powstać plik pdf zawierający opis projektu szkoleniowego.

Sytuacja 2

W 2018 roku studenci biznesu z jednego z Uniwersytetów w Helsinkach wzięli udział w eksperymencie zostali podzieleni na siedem zespołów, z których każdy składał się z pięciu członków i kierownika. Oczekiwanym rezultatem pracy uczestników był raport, który musiał zawierać dwie części: program szkoleniowy i procesy pracy zespołowej.

Sytuacja 3

W 2019 roku studenci na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

wzięli udział w eksperymencie. Mieli oni za zadanie przeprowadzić dany projekt

od pomysłu do końcowej prezentacji, który dotyczył rozwiązań organizacyjnych na polskich uczelniach mających na celu w osiągnięciach naukowych pracowników akademickich. Studenci pracowali w 4-5-osobowych zespołach, z których każdy miał swojego menedżera, który nimi kierował. Studenci byli oceniani na podstawie, po pierwsze, treści ich rozwiązania (jego adekwatności i innowacyjność), a po drugie intensywność pracy zespołowej.

Rezultaty eksperymentów

Okazało się, że każdy z tych menedżerów zespołów miał zupełnie różne sekwencje pracy nad zadanym projektem. Menedżerowie zespołów różnili się od siebie nie tylko w tych poszczególnych projektach, ale w ramach zadanych im zadań. Inaczej mówiąc, niezależnie od tematu projektu, liczebności zespołu i innych warunków, w jakich odbywał się eksperyment, menedżerowie zachowywali się zupełnie inaczej. Muszę dodać, że uczestnicy tych eksperymentów pracowali w TransistorsHead.com za pomocą 10 narzędzi menedżerskich o różnym przeznaczeniu, zatem mogliśmy zarejestrować aż 10 czynności menedżerskich o wielu parametrach – czasie ich użycia, treści wpisywanej w narzędzia, współdziałania za pomocą narzędzia z innymi członkami zespołu itp.

Więcej o tych wynikach możesz przeczytać w tym artykule:

O. Flak, System of Organizational Terms as a Theoretical Foundation for Team Management Automation

Jak widać z porównania pracy menedżerów w tych eksperymentach, za pomocą narzędzi menedżerskich online łatwo możemy nagrać, co tak naprawdę robi menedżer. A potem jest już tylko krok od tego, aby stworzyć sobowtóra tych menedżerów, a następnie menedżera robota.

O tworzeniu menedżera sobowtóra pisałem wcześniej już na blogu, zerknij tu:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/05/08/kto-chce-kupic-sobie-menedzera-sobowtora-czesc-1/