Jak narzędzie menedżerskie rejestruje poszczególne czynności menedżerskie? Część 1

Posted by

Zajrzyj do poprzednich wpisów, aby dowiedzieć się, jakie cechy ma narzędzie menedżerskie, które może być zaprojektowane, aby było częścią robota menedżera. Dzięki takiemu narzędziu robot menedżer może rozwiązywać konkretny problem organizatorski za pomocą metody zarządzania – tak jakby robił to człowiek menedżer. Jednak na pewno już wpadłeś na zasadniczy problem techniczny do rozwiązania, aby takiego robota zbudować. Skąd robot menedżer ma wiedzieć, co zrobiłby człowiek menedżer?

Odpowiedź z pozoru jest prosta: trzeba nagrać to, co robi człowiek menedżer. Po prostu trzeba zarejestrować szczegóły, tego, co robi. Inaczej mówiąc, trzeba zarejestrować czynności menedżerskie, a potem niech robot menedżer wykonuje je podobnie i w podobnej kolejności! Tylko jak te czynności zarejestrować?

Otóż założenie, które poczyniłem, było takie: narzędzie menedżerskie jest jednocześnie narzędziem pomiarowym [1]. Konstrukcja narzędzi menedżerskich w układzie wielkości organizacyjnych opiera się również na założeniu R.P. Bagozzi’ego, że istnieje ścisły związek pomiędzy pojęciem przypisanym danemu zjawisku w rzeczywistości organizacyjnej a wielkością, którą mierzy narzędzie pomiarowe (będące jednocześnie narzędziem menedżerskim). Narzędzie menedżerskie gromadzi informacje o działaniach podejmowanych przez menedżera lub innych uczestników organizacji (w oryginale „operations or experimentation” – przyp. autora) przy zachowaniu zasady ceteris paribus. [2]

Narzędzie menedżerskie w koncepcji układu wielkości organizacyjnych dokonuje pomiaru na temat tego gdzie i kiedy narzędzie było użyte, kto go używał i jakie zasoby zostały wytworzone w kolejnych krokach wykorzystania narzędzia (w oryginale „The things upon which work is done” – przyp. autora) oraz jak przebiegał proces, do którego to narzędzie było użyte [3].

W artykule zamieszczonym poniżej możesz przeczytać o efektach zastosowania narzędzi menedżerskich jako narzędzi pomiarowych, które rejestrują czynności menedżerskie. Przykładem są dane zgromadzone na Rysunku 1.

Rysunek 1. Przykład rejestracji czynności menedżerskich – ustalania celów i określania zadań – przez dwóch menedżerów

Z Rysunku 1 może odczytać, ile celów i zadań zostało utworzonych za pomocą narzędzi menedżerskich, jak długo trwała w nich praca, ile razy zostały edytowane itp. Więcej możesz przeczytać w tym artykule:

O. Flak, Methodological Foundations of Online Management Tools as Research Tools

[1] O. Flak: Ustalanie celów i zadań za pomocą narzędzi menedżerskich online – wyniki obserwacji. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Studia Ekonomiczne 2013, Nr 199, Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 46-57;

O. Flak, A. Pyszka: Differences in Perception of the Participants in The Management Process and its Real Trajectory. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 2013, Vol. 9 (4), Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu, s. 53-72;

O. Flak, J. Alnajjar: Ocena spójności intertekstowej w planowaniu projektu. Wyniki badania z wykorzystaniem układu wielkości organizacyjnych. Lingwistyka Stosowana 2015, Nr 13, s. 1-14;

O. Flak, K. Hoffmann-Burdzińska: Management Techniques and Tools in Project Planning – part 1. Quantitative Results of Research. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Red. R. Knosala. Opole, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 277-287;

O. Flak, K. Hoffmann-Burdzińska: Management Techniques and Tools in Project Planning – part 2. Qualitative Results of Research. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Red. R. Knosala. Opole, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 288-299;

Hoffmann-Burdzińska K., Flak O.: Management by Objectives as a Method of Measuring HR Teams Effectiveness. Journal of Positive Management 2015, Vol. 6 (3), s. 67-82.

[2] R.P. Bagozzi: Measurement and Meaning in Information Systems and Organizational Research: Methodological and Philosophical Foundations…, s. 265.

[3] H.M. Carlisle: Measuring the Situational Nature of Management. California Management Review 1968, Vol. 11 (2), s. 45-52.