Jak zrobić narzędzie menedżerskie online, żeby wmontować go do robota menedżera? Część 3

Posted by

W poprzednim wpisie przedstawiłem „behavioral unit” jako podstawę do wyodrębnienia czynności menedżerskiej, która jest rejestrowana przez narzędzie menedżerskie i jednocześnie narzędzie menedżerskie pozwala na wykonanie tej czynności. Przypomnę, że jedna jednostka zachowania („behavioral unit”) odpowiada jednemu narzędziu menedżerskiemu. Innymi słowy – każde narzędzie menedżerskie służy do realizacji tylko jednej czynności menedżerskiej. Ale idźmy dalej w tych rozważaniach, bo pewnie zastanawiasz się, jako to wszystko się ma do funkcjonowania całej organizacji.

Mianowicie istnieje ścisły związek jednostki zachowania a podejściem procesowym i zasobowym w organizacji. R. Cooper i S. Fox nazywają połączenie tych dwóch podejść podejściem narzędziowego działania (w oryginale „instrumental action” – przyp. autora) [1]. W literaturze można znaleźć pogląd, że procesy w organizacji mogą być pośrednio identyfikowane przez rejestrację procesów społecznych, jakie mają miejsce w organizacji jako społeczności [2]. I ten pogląd również ja podzielam – rejestrując jednostki zachowania (czynności menedżerskie) możemy dużo powiedzieć o funkcjonowaniu dowolnej organizacji.

Jakie zatem cechy powinno mieć narzędzie menedżerskie? Jest ich kilka [3]:

  • spełnianie funkcji instrumentu podczas realizacji procesów w organizacji,
  • podział procesu na małe fragmenty (zgodnie z koncepcją „jednostki zachowania”),
  • efektem użycia narzędzia jest stworzenie obiektu, który jest konsekwencją procesu lub służy do jego dokumentacji w postaci informacji (obiekt ten w przyjętej teorii faktów jest rzeczą, a języku nauk o zarządzaniu „zasobem” – przyp. autora),
  • możliwość dokonania rejestracji zasobów organizacji jako wynik zachodzących w niej procesów,
  • możliwość analizy zapisanych w narzędziu menedżerskim informacji na temat powiązania procesów i zasobów ze sobą,
  • regulowanie procesów i zasobów z punktu widzenia optymalnego funkcjonowania organizacji,
  • określanie efektów realizowanych procesów oraz cech zasobów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Narzędzia menedżerskie spełniają również założenia, takie jak [4]:

  • możliwe jest skonstruowanie narzędzi menedżerskich wykorzystywanych w wielu technikach zarządzania w wielu obszarach zarządzania,
  • narzędzia monitorują pracę menedżera i pracowników,
  • narzędzia dostarczają automatycznej analizy danych na temat zachowań użytkowników.

Przykłady narzędzi menedżerskich o takich cechach może znaleźć na mojej platformie TransistorsHead.com http://transistorshead.com/. Jeśli chcesz sprawdzić, jak działają i do czego służą, napisz do mnie.

[1] R. Cooper, S. Fox: The ‘Texture’ Of Organizing. Journal of Management Studies 1990, Vol 27 (6), s. 581.

[2] J. Van Maanen, J.B. Sørensen, T.R. Mitchell: The Interplay between Theory and Method. Academy of Management Review 2007, Vol. 32 (4), s. 1145.

[3] M. Glykas: Effort Based Performance Measurement in Business Process Management. Knowledge and Process Management 2011, Vol. 18 (1), s. 11.

[4] O. Flak: Concept of Managerial Tools Based on The System of Organizational Terms. W: Innovation in Management and Production Engineering. Red. R. Knosala. Opole, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 195