Jak zrobić narzędzie menedżerskie online, żeby wmontować go do robota menedżera? Część 1

Posted by

Dziś rozpoczynam cykl postów przedstawiających rolę narzędzia menedżerskiego, w konstruowaniu robota menedżera. Narzędzie menedżerskie to niezwykle ważny element robota menedżera. Dlaczego? Zaraz się o tym przekonacie, ale uwierzcie, że nie można zbudować robota menedżera bez narzędzi menedżerskich. To tak jakby zbudować automatyczną kosiarkę do trawy bez napędu (koła, silnik, sterowanie), ostrzy (mechanizm ścinający trawę) czy rozpoznawanie terenu (czujniki, pamięć, sterowanie). Podobnie jest z narzędziami menedżerskimi. Robot menedżer po prostu składa się z narzędzi!

Znów będzie trochę bardziej naukowo, ale po to, aby również osoby zajmujące się nauką o zarządzaniu i inżynierią nie pomyślały, że koncepcję narzędzia menedżerskiego wymyśliłem sobie w jeden wieczór. Dodam, że stworzyłem 10 narzędzi menedżerskich w oparciu o poniższe założenia i możesz sprawdzić na platformie TransistorsHead.com http://transistorshead.com/ Jeśli masz na to ochotę, napisz do mnie.

Na początku pewne założenia. Po pierwsze, funkcjonowanie organizacji przejawia się w rozwiązywaniu problemów organizatorskich. W tym kontekście ważnymi pojęciami są techniki i metody organizatorskie. Metoda to usystematyzowane postępowanie, które ma na celu rozwiązanie problemów zarządzania, a technika organizatorska to sposób wykorzystania instrumentu zarządzania [1]. Po drugie, używane techniki menedżer może skupiać w metodę wykonywania swojej pracy (metoda zarządzania) [2].

Po trzecie, jednym z najważniejszych sposobów rozwiązywania problemów organizatorskich jest wykorzystanie instrumentów [3]. Instrument w naukach o zarządzaniu definiuje się przy tym jako „narzędzie lub przyrząd pomiarowy używany do czynności, wymagający dokładności” [4]. Tak więc narzędzie menedżerskie jest niejako oderwane od osoby menedżera, jego predyspozycji oraz umiejętności wykorzystania technik i metod zarządzania.

Zdefiniujmy zatem narzędzie menedżerskie. Narzędzie menedżerskie jest algorytmizowanym i pewnym sposobem realizacji funkcji zarządzania, możliwym do zastosowania przez dowolnego menedżera [5].

Zatem, aby menedżer mógł z sukcesem realizować funkcje wynikające z procesu zarządzania niezbędne są odpowiednie narzędzia. Pojęcie „narzędzie menedżerskie” będzie oznaczać instrument prosty lub złożony umożliwiający wykonywanie pracy menedżera [6].  Przyjmuje się, że ów instrument może mieć charakter realny (w postaci np. arkuszy papierowych, kart pracy, tablic) lub wirtualny (np. w postaci programu informatycznego lub baz danych w pamięci komputera) [7]. Używając narzędzia menedżerskiego menedżer może stosować różne techniki, a więc celowe i racjonalne, oparte na teorii sposoby wykonania pracy [8].

Muszę dodać, że narzędzie menedżerskie wchodzi w skład koncepcji Układu wielkości organizacyjnych. Ważne jest założenie, że zarządzanie polega na sprawnym [9] i skutecznym tworzeniu „rzeczy” (w oryginale „Managing is about getting things done”) [10]. Chodzi tu o znaczenie „rzeczy” w rozumieniu L. Witgeinsteina ujętego przez niego w teorii faktów. Aspekty te, w kontekście ontologii rzeczywistości organizacyjnej przyjętej w układzie wielkości organizacyjnych, zostały przedstawione w mojej książce „Układ wielkości organizacyjnych” w Rozdziale 3.9.

[1] Z. Mikołajczyk: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa, PWN, 1999, s. 39.

[2] Słownik języka polskiego. Tom drugi L-P. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa, 1979, s. 144.

[3] K. Piłejko: Prakseologia – nauka o sprawnym działaniu. Warszawa, PWN, 1976, s. 181.

[4] T. Pszczołowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1978, s. 85.

[5] O. Flak: Concept of Managerial Tools Based on The System of Organizational Terms. W: Innovation in Management and Production Engineering. Red. R. Knosala. Opole, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 195.

[6] Słownik języka polskiego. Tom drugi L-P…, s. 286.

[7] O. Flak: Rola metod ilościowych w budowaniu narzędzi menedżerskich. W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Red. K. Grysa. Zeszyty naukowe 5a, Kielce, Wyższa Szkoła Handlowa, 2007, s. 402-409.

[8] J. Penc: Leksykon biznesu. Warszawa, Agencja Wydawnicza Placet, 1997, s. 447.

[9] T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie. Wrocław, Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 127-141.

[10] P.K. Chopraa, K.K. Gopal: On the Science of Management with Measurement. Total Quality Management 2011, Vol. 22 (1), s. 63.