Jakie są najbardziej odjechane narzędzia menedżerskie w oprogramowaniu menedżera robota? Część 2

Posted by

W poprzednim poście opisałem, jakie narzędzia menedżerskie może mieć robot menedżer, aby rozwiązywać problemy menedżerskie. Narzędzia były oparte o metodę lub technikę menedżerską, opisaną w literaturze i czasami (albo raczej rzadko) stosowaną przez menedżerów. Dziś przedstawię kilka pomysłów na narzędzia oparte o historii zdarzeń, czyli nie będące jakimś niezależnie istniejącym mechanizmem, ale działające w oparciu o poprzednie użycie takiego narzędzia i gromadzenie wiedzy o użytkowniku.

Tak jak poprzednio, nie analizuj wykonalności narzędzia. Zapewniam, że wszystkie da się zaprojektować i zrealizować, tak jak inne narzędzia menedżerskie, które już wykonałem i są dostępne na platformie http://transistorshead.com/, jeśli chcesz zobaczyć, jak działają, napisz do mnie. Prześlę ci login i hasło do platformy.

Zatem robot menedżer może mieć jeszcze takie narzędzia menedżerskie, aby rozwiązywać problemy organizatorskie:

Grupowy decyzjometr: narzędzie badające, w jaki sposób ludzie podejmują decyzje w grupie, co i dlaczego wpływa na te decyzje. Wówczas, w oparciu o historię użycia, narzędzie może podpowiadać użytkownikom ich własny styl, a robot menedżer będzie się uczył, w jaki sposób członkowie jego zespołu podejmują decyzje.

Budowniczy zespołów: narzędzie mierzy, w którym miejscu cyklu życia jest zespół. Działa na zasadzie pytań do członków zespołu, aby odpowiedzieć na podstawowe kwestie, które mierzy się na poszczególnych etapach budowania zespołu.

Pomysłowościomierz: test mierzący kreatywność pracowników oraz uwarunkowania, skąd się biorą pomysły, kiedy przychodzą do głowy, jak się objawiają i dlaczego. Narzędzie prezentuje wyniki historyczne i wyciąga wnioski na temat pomysłowości pracowników.

Kierownik stylownik: test na style kierowania, ale taki zwyczajny, jaki można spotkać na szkoleniach. Narzędzie będzie zawierać proste pytania ankietowe (z kafeterią), wybór zdań, opis sytuacji i konieczność ustosunkowania się do niej w otwarty sposób (musi być mechanizm uczący się tych sytuacji, wyciągający wnioski po słowach kluczowych, w oparciu o historię odpowiedzi danego użytkownika).

Teatrzyk zielony szef: test na role zespołowe, podobnie, jak w przypadku Kierownika stylownika, zawierający proste pytania ankietowe (z kafeterią), wybór zdań, opis sytuacji i konieczność ustosunkowania się do niej w otwarty sposób. Ponieważ członkowie zespołu zmieniają w czasie swoje role zespołowe, narzędzie będzie gromadzić wiedzę historyczną w jakiej sytuacji dana osoba przyjmowała daną rolę zespołową.

Mój wehikuł czasu: test na umiejętność radzenia sobie z czasem, planowaniem zadań, wyborem co najpierw, co potem, wyborem co należy zrobić samemu, co mają zrobić inni. Narzędzie będzie gromadzić wiedzę w funkcji czasu na temat sposobów radzenia sobie menedżera człowieka i członków jego zespołu z gospodarowaniem czasem.

To oczywiście nie koniec pomysłów, na narzędzia menedżerskie, które najpierw będzie używał człowiek menedżer, a następnie w oparciu o zgromadzoną wiedzę historyczną będzie można wyposażyć menedżera robota w podobne cechy, jak jego pierwowzór człowiek.

W tym miejscu polskim czytelnikom chciałem polecić źródło mojej inspiracji, aby zrobić robota menedżera, które przeczytałem jeszcze jako dziecko. Na fakt, że inspirowałem się tą książką, zwróciła mi uwagę dopiero niedawno bliska osoba. Czas już zrobić sobowtóra menedżera człowieka, aby zarządzał zespołem!

Książka pt. „Sobowtór profesora Rawy” autorstwa Alfreda Szklarskiego:

http://edubook.pl/ksiazki/sobowtor-profesora-rawy-4813