Jakie są najbardziej odjechane narzędzia menedżerskie w oprogramowaniu menedżera robota? Część 1

Posted by

Wiele historii zaczyna się od: dawno, dawno temu… I tę historię też tak zacznę opowiadać. Dawno, dawno temu, gdy jeszcze nie było Instagrama, a mapy Google prowadziły podróżnych najczęściej w środek jeziora, zacząłem pracować nad narzędziami menedżerskimi, które będą do kompletu do istniejących technik menedżerskich, którymi menedżerowie (znając je lub tylko stosując intuicyjnie) rozwiązują problemy organizatorskie.

Idea była prosta i opisałem ją później szczegółowo w koncepcji układu wielkości organizacyjnych. Jeśli człowiek będzie używał narzędzia menedżerskiego (w formie online), które jest po to, aby mógł wykonując jakąś technikę menedżerską rozwiązać jakiś problem, i zarejestrujemy to za pomocą systemu informatycznego, to mamy materiał, z którego możemy stworzyć menedżera robota.

W tym i kolejnym wpisie przedstawię kilka, moim zdaniem, najbardziej odjechanych narzędzi menedżerskich, których jeszcze nie stworzyłem w ramach systemu TransistorsHead.com, ale czekają na realizację. Niektóre wymagają technologii, której jeszcze nikt nie wynalazł, ale niektóre czekają tylko na mój wolny czas…

W tym wpisie wymienię narzędzia menedżerskie online, którymi będzie się posługiwać robot menedżer, które oparte są o metodę lub technikę zarządzania, a nie o historię zdarzeń (cechy danej osoby). Nie oceniaj, czy te narzędzia są wykonalne i jak je zrobić – o tym pomyślimy później. Chodzi w nich o to, że rozwiązują problemy organizatorskie, które napotyka menedżer człowiek, więc robot menedżer również musi je mieć. Są to:

Tłumacz szefa: tłumacz przełożony – podwładny, działający w dwie strony w taki sposób, że szef formułuje cel lub polecenie, a podwładny może  doprecyzować słowa i tworzyć słowniczek sprawy (zadania).

Decyzjo rozdzielacz: menedżer sam lub wspólnie z innymi ustala, jakie decyzje w danej sprawie będą podejmowane przez niego lub pracowników, może przypominać, że to jednak nie jest pole decyzyjne danej osoby, można dopisywać lub zmieniać uprawnienia do podejmowania decyzji.

Czaso szacownik: urządzenie do szacowana czasu wykonania czynności w oparciu o historię podobnych zdarzeń, zdanie uczestników procesu lub własne przemyślenia. Możliwość wysłania oszacowanych zadań do konsultacji, połączenie z burzą mózgów z pytaniem „co się może zdarzyć”, obliczanie podstawowych wielkości statystycznych i obrazowanie procesu, ocena prawdopodobieństwa dotrzymania zamierzonego czasu.

Firma konstruktor: narzędzie do budowy struktury organizacyjnej, połączone z opisem stanowiska prac, dostępne dla wszystkich pracowników, z możliwością zapytań o to kto się czym zajmuje, doradzające wybór kształtu struktury i nazywające daną zaprojektowaną strukturę.

Kultura konstruktor: narzędzie do projektowania założeń kultury organizacyjnej w oparciu o teoretyczna filary kultury organizacyjnej.

Ockniacz express: narzędzie, za pomocą którego zmieniamy nastawienie pracownika do wykonywania pewnych czynności pod względem np., bezpieczeństwa, rzetelności, terminowości, w zależności od tego jakie przyzwyczajenia chcemy zmienić.

Niektóre z powyższych narzędzi mogą wydać ci się jak z bajki, ale zapewniam cię, że to tylko kwestia pomysłu na to, jak zbudować takie narzędzie i potem sposobu jego implementacji online. Jeśli chcesz otrzymać dostęp do podobnych narzędzi online na platformie http://transistorshead.com/, napisz do mnie.

W kolejnym wpisie pokażę pomysły na narzędzia oparte o historię zdarzeń wynikających z pracy menedżera człowieka.