Jak przedstawić na grafie, co naprawdę robi menedżer? Część 1

Posted by

Jeśli jesteś menedżerem, być może kiedyś próbowałeś zapisać to, co robisz. Jak to zapisałeś? W postaci listy czynności? Harmonogramu Gantt’a albo rysunku ścieżki krytycznej? Być może jeszcze inaczej. Jednak do zobrazowania czynności menedżera i jego zespołu do celu automatyzacji pracy najbardziej nadaje się metoda rysownia grafów skierowanych. Poniżej przedstawię ci tę metodę i możesz przeczytać mój artykuł na ten temat, w którym obrazuję pracę menedżera w postaci grafów.

Graf to struktura matematyczna służąca do przedstawiania zależności między obiektami. Każdy graf ma wierzchołki (węzły) i krawędzie (w grafie skierowanym nazywane strzałkami). Każda krawędź zaczyna się i kończy się w którymś z wierzchołków (węzłów). W grafach nieskierowanych krawędzie nie pokazują np. który z wierzchołków jest przyczyną, a który skutkiem jakiegoś zjawiska. W przypadku obrazowania pracy menedżera należy jednak użyć grafu skierowanego, ponieważ krawędzie obrazują czynności wykonywane przez menedżera (lub jego zespół), a czas płynie tylko w jedną stronę. W jednym wierzchołku mamy zatem początek czynności, a w drugim koniec.

W układzie wielkości organizacyjnych wykorzystaną teorię grafów do przedstawienia wielkości organizacyjnych pierwotnych (wierzchołki) i pochodnych (krawędzie).

Teoria grafów jest bardzo rozbudowana i przydaje się do obrazowania wielu zjawisk, a zwłaszcza relacji pomiędzy elementami tych zjawisk. Użycie grafów pokażę na prostym przykładzie dwóch czynności – ustalania celów i opisywania zadań, a rysunek powstał w wyniku analizy czynności menedżera w jednym z eksperymentów, które przeprowadziłem. Do zarejestrowania czynności menedżerskich wykorzystałem moje narzędzia TransistorsHead.com http://transistorshead.com/.

Na rysunku 1 kolorem zielonym oznaczono czynności zapoczątkowane menedżera (ustalania celów i opisywania zadań). Niebieski kolor oznacza czynności oglądania poprzednich ustaleń (celów lub zadań). Czerwony kolor to edycja stworzonych poprzednio celów i zadań, a pomarańczowy oznacza usunięcie utworzonych wcześniej celów i zadań. Akronim „Px” oznacza proces P o numerze od 1 do n. „Cy.i” oznacza cel C o numerze od 1 do m w i-tej wersji. „Zz.j” to zadanie Z o numerze od 1 do n w j-tej wersji.

Rysunek 1. Czynności menedżera przedstawione w postaci grafu

Jak czytać taki graf?

Menedżer utworzył cel C1.1. (czynność P0), następnie edytował cel C1.1. do wersji C1.2. (czynność P1), ponownie edytował cel C1.2., ale nie naniósł do niego zmian (czynność P2). Potem stworzył zadanie Z1.1. (czynność P3), a następnie obejrzał sobie cel C1.2. I tak dalej…

Pełny artykuł możesz znaleźć tu:

Ustalanie celów i zadań za pomocą narzędzi menedżerskich online – wyniki obserwacji