Jak przedstawić na grafie, co naprawdę robi menedżer? Część 2

Posted by

W poprzednim wpisie na blogu przedstawiłem przykład, jak można użyć teorii grafów dla dwóch prostych czynności menedżerskich – ustalania celów i określania zadań. Dziś kontynuuję ten wątek i pokażę więcej szczegółów z tego samego eksperymentu, który zarejestrowałem za pomocą narzędzie menedżerskich online TransistorsHead.com.

Eksperyment polegał na tym, że w 3 grupach studentów wyznaczyłem menedżerów tych grup i każda z nich miała przygotować plan małego projektu, składający się z celów i zadań. Wszyscy pracowali za pomocą narzędzi menedżerskich online – goalera i taskera, odpowiednio do ustalania celów i określania zadań – które były jednocześnie przyrządami pomiarowymi, rejestrującymi ich aktywność. Szerzej o tym, jak działają narzędzia menedżerskie online opiszę w kolejnych postach na blogu.

Postępowanie pierwszego z menedżerów, zobrazowane w postaci grafu, przedstawiłem w poprzednim poście:

Teraz przyjrzyjmy się dwóm pozostałym menedżerom. Na rysunkach poniżej Gn.m. oznacza Cel o numerze n i w wersji m. Natomiast Tq.r oznacza zadanie o numerze q i wersji r.

Postępowanie pierwszego z nich możecie zobaczyć na Rysunku 1. Nazwałem tego menedżera menedżerem oszczędnym.

Rysunek 1. Przykład postępowania menedżera – menedżer oszczędny

Jego postępowanie było następujące. Menedżer próbował czterokrotnie stworzyć cel G1.1. (czynność S0, S1, S2, S3), następnie stworzył zadanie T1.1 (czynność S4), po czym znowu próbował tworzyć cel G1.1. (czynność S5), następnie obejrzał ten cel G1.1. (czynność S6), ponownie próbował tworzyć zadanie T1.1. (czynność S7), po czym przeszedł do edycji celu i przerobił go na wersję G1.2. (czynność S8). Następnie obejrzał sobie ten cel G1.2. (czynność S9) i wrócił do oglądania stworzonego zadania T1.1. (czynność S10). Po czy obejrzał sobie cel G1.2. (czynność S11), a potem obejrzał zadanie T1.1. (czynność S12), a na koniec znowu przeczytał zawartość celu G1.2. (czynność S13). Sami przyznacie, że niewiele zrobił (tylko jeden cel i jedno zadanie do jego osiągnięcia), a bardzo się namęczył…

Postępowanie drugiego menedżera przedstawiłem na Rysunku 2. Nazwałem go menedżerem z rozmachem.

Rysunek 1. Przykład postępowania menedżera – menedżer z rozmachem

Sami przyznacie, że na początku kręcił się w kółko (czynności od S1 do S14), ale gdy się rozkręcił, stworzył lub edytował dwa cele i 8 zadań.

Jeśli jesteś menedżerem, w taki sposób możesz przedstawić samego siebie, jeśli tylko masz wystarczającą uwagę, aby notować wszystko, co robisz. A potem tylko krok, aby mając taką wiedzę, co robisz, można było ciebie zautomatyzować…

Cały artykuł na temat badania przeczytaj tutaj:

Results of Observations of Managers Based on the System of Organizational Terms