W jakich obszarach menedżer robot będzie lepszy niż menedżer człowiek?

Posted by

W prasie codziennej, branżowej i naukowi znajduję coraz więcej artykułów na temat tego, że sztuczna inteligencja zastąpi w końcu człowieka w roli menedżera. Co prawda ciągle jest to przyjmowane z niedowierzaniem nawet przez samych autorów tych artykułów, jednak ich przewidywania są zgodne z tym, co uważam już od kilkudziesięciu lat.

Jednym z takich artykułów jest tekst Behzad’a Benam’a, który jest założycielem i CEO w SafeLine, firmy dostarczającej usługi inżynierskie dla przemysłu motoryzacyjnego www.safeline-solutions.de. Artykuł ukazał się na portalu medium.com:

https://medium.com/@bhbenam/ai-as-manager-f9b62835ae43

Zdaniem autora sztuczna inteligencja zastąpi w przyszłości większość osób na stanowiskach menedżerskich w kilku obszarach zadaniowych.

Po pierwsze, AI zastąpi człowieka w prostych zadaniach administracyjnych, takich jak planowanie. W tym miejscu nie zgadzam się z autorem, ponieważ planowanie nie jest ani zadaniem administracyjnym ani zadaniem prostym. Nazwijmy planowanie czynnością menedżerską. Podobną czynnością jest czynność kontrolowanie przebiegu procesów albo zadań wykonywanych przez inne osoby. Kontrolowanie to tak naprawdę druga strona planowania – komplementarna czynność menedżerska.

Po drugie, sztuczną inteligencję można zaangażować w przewidywanie zachowań ludzi, w tym klientów firmy lub samych pracowników. W przypadku klientów sztuczna inteligencja może wyręczyć człowieka menedżera w analizie trendów na rynku, zachowań klientów lub koszyka ich zakupów. Natomiast w przypadku pracowników – gdyby móc monitorować aktywność pracowników – można by wiedzieć, co, jak i z kim pracują, o jakiej porze są najbardziej efektywni itp.

Po trzecie, modne dziś platformy ChatGPT3 mogą pomóc w pisaniu raportów na podstawie zebranych informacji i sytuacji rynkowej. Dzięki temu nie muszą czekać na dane zebrane od różnych członków zespołu, aby znaleźć je w tak złożonym i szybko zmieniającym się rynku. Aplikacje AI w wywiadzie biznesowym pomagają menedżerom badać, analizować i klasyfikować dane w celu tworzenia raportów zarządczych.

Po czwarte, robot menedżer będzie cyfrowym asystentem menedżera człowieka, ponieważ może obsługiwać wiele zadań, takich jak planowanie wakacji, rozdzielanie zadań wśród pracowników, tworzenie harmonogramów. Nie wydaje mi się, aby na tym poprzestano, bo jeśli robot menedżer będzie potrafił pomagać człowiekowi w takich czynnościach, jak planowanie, to sam również będzie to potrafić!

Po piąte, autor wspomina o tradycyjnym już obszarze opanowanym przez AI, czyli podejmowaniu decyzji. Jest to zresztą dość błędne podejście do decyzji w ogóle, ponieważ decyzje to takie punkty zwrotne we wszystkich innych czynnościach menedżerskich. Oczywiście, można wyodrębnić „podejmowanie decyzji” z innych czynności, ale zawsze decyzje mają jakiś kontekst i czegoś dotyczą.

Zobacz więcej na YT: Can ChatGPT and AI replace Management?

Jest w nim takie zdanie: „I think AI will replace bad managers”. Nie zgadzam się z tym, to byłoby zbyt optymistyczne dla nas, menedżerów. Powiedziałbym, że AI zastąpi nas wszystkich.