Jak menedżerowie spodziewają się wykorzystać sztuczną inteligencję w swojej pracy?

Posted by

Automatyzacja pracy menedżera to jedno, ale drugą stronę medalu stanowią umiejętności menedżerów ludzi, które muszą być opanowane, aby sobie z tą automatyzacją poradzić. Kilka lat temu Harvard Business Review przeprowadził badania wśród 1770 menedżerów w 14 krajach, jakie umiejętności menedżerowie muszą rozwijać w czasach powszechnego zastosowania sztucznej inteligencji. Oto, jakie są wyniki tego badania.

Obszar 1: nudne i żmudne czynności menedżerskie

Jako pierwszy z obszarów menedżerowie wymienili czynności i zadania związane z koordynacją pracy swoich pracowników i ogólnie pojmowaną administracją – układanie harmonogramów, urlopów, przyjęć do pracy itp. Chodzi tu także o pisanie raportów, analizowanie danych. Przykładem może być firma Tableau, zajmująca się analizą danych, która ogłosiła współpracę z Narrative Science, dostawcą narzędzi do generowania języka naturalnego z siedzibą w Chicago. Efektem współpracy jest Narratives for Tableau, darmowe rozszerzenie do Chrome, które automatycznie tworzy pisemne wyjaśnienia do grafik Tableau. 86% badanych stwierdziło, że chciałoby właśnie wsparcia AI w zakresie monitorowania i raportowania.

Obszar 2: ocena pracy ludzi

W ocenie czyjejś pracy często bazujemy na własnym doświadczeniu, refleksji, nieco dziurawej pamięci i tym, czy kogoś lubimy czy nie lubimy. To jest właśnie esencja ludzkiego osądu – zastosowanie doświadczenia i wiedzy do krytycznych decyzji i praktyk biznesowych. Taki osąd jest bardzo zawodny i niezbyt obiektywny. Dlatego respondenci badania wskazali, że jedną z potencjalnych możliwości wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji będzie zdolność do oceny sytuacji, które wymykają się ludzkiej percepcji, w tym na bardziej obiektywnej ocenie pracy ludzi.

Obszar 3: maszyny jak koledzy z pracy

Kolejnym obszarem, w którym menedżerowie muszą się odnaleźć, to współpraca z maszynami. Nie mogą ścigać się z nimi, ponieważ z powodu celów, z jakich te maszyny zostały zbudowane, zawsze będą lepsze od człowieka, ale ludzie mogą opierać się na ich obliczeniach w ramach osądów i podejmowania decyzji. AI nie tylko będzie wspomagać pracę menedżerów, ale także umożliwi im interakcję z inteligentnymi maszynami w sposób koleżeński, poprzez rozmowę lub inne intuicyjne interfejsy. AI będzie ich zawsze dostępnym asystentem i doradcą.

Obszar 4: menedżerowie jak projektanci

Choć wszyscy mamy przed oczami kreatywnego Steve’a Jobsa, menedżerowie nie muszą być kreatywni, ale muszą umieć wykorzystać kreatywność innych. W ten sposób łączą różne pomysły w zintegrowane, wykonalne i atrakcyjne rozwiązania. Jedna trzecia menedżerów biorących udział w badaniu określiła kreatywne myślenie i eksperymentowanie jako kluczowy obszar umiejętności, którego muszą się nauczyć, aby odnieść sukces w sytuacji, gdy AI coraz częściej przejmuje pracę administracyjną.

Obszar 5: umiejętności społeczne wyższe w czasach sztucznej inteligencji

Wyniki badań wskazują, że menedżerowie spodziewają się, że w czasach zastosowania sztuczne inteligencji będą musieli posiadać jeszcze wyższe umiejętności społeczne, a także umiejętności tworzenia sieci kontaktów, coachingu i dzielenia się wiedzą. Im wyższe będą kompetencje społeczne maszyn, tym będą musiały być wyższe kompetencje menedżerów!

Źródło: https://hbr.org/2016/11/how-artificial-intelligence-will-redefine-management