Jak dowiedzieć się, co naprawdę robi menedżer? Część 4

Posted by

W poprzednim wpisie opisałem, jak działa narzędzie pomiarowe rejestrujące czynności menedżerskie. Przypomnę – mierzy kolejne stany zasobów (wielkości organizacyjnych pierwotnych) w czasie, które zmieniają się na skutek procesów (wielkości organizacyjnych pochodnych), inicjowanych przez menedżera i jego zespół. Jednak powstaje pytanie: gdzie zamontować te narzędzia pomiarowe, aby uchwycić, co naprawdę robi menedżer?

Warunki laboratoryjne mogłyby być użyte tylko w ograniczonym zakresie – błąd pomiaru w stosunku do realnych sytuacji byłby dość spory, a tzw. bias (czyli szum) pomiaru jeszcze większy – wynikałby głównie z tego, że sytuacja byłaby zaaranżowana sztucznie. Gdzie zatem umieścić narzędzia pomiarowe czynności menedżerskich, aby rejestrowały jak najwięcej realnych czynności menedżerskich?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, posłużmy się analogią. Rozważmy prostą fizyczną czynność budowlaną: przybijanie gwoździ. W jaki sposób można zarejestrować, czy robotnik uderza młotkiem w gwóźdź (czynność: przybija gwóźdź). Dodajmy jeszcze pytania: z jaką siłą, jak często, czy uderza równo czy pod kątem itp. Ustawienie kamery albo domontowanie do młotka zewnętrznego niutonometru (pomiar siły) albo stopera (częstość uderzeń) byłoby bardzo kłopotliwe. Gdzie należy zatem umieścić te narzędzia pomiarowe? Należy je wbudować w młotek!

Podobnie zróbmy z narzędziem pomiarowym do czynności menedżerskich. Gdzie należy wbudować takie narzędzie pomiarowe? Należy je wbudować w narzędzie menedżerskie, umożliwiające wykonanie czynności przez menedżera! Na przykład w takie narzędzia, jak planner (czynność: ustalanie planu), narzędzie do podejmowania decyzji (czynność: podejmowanie decyzji) albo narzędzie do badania motywacji pracowników (czynność: badanie motywacji). Jeśli pomyślałeś, że nie ma zbyt wielu takich narzędzi albo gdzie ich szukać – masz rację. Nie ma! Jednak możesz je znaleźć na mojej platformie z narzędziami: TransistorsHead.com (http://transistorshead.com/).

Rozwiązaniem problemu rejestracji czynności menedżerskich jest rejestracja tych czynności, tam gdzie one powstają – przy użyciu narzędzi menedżerskich! Podam jeszcze definicję narzędzia menedżerskiego – jest to instrument opartym na koncepcji jednostki zachowania i służy rozwiązywaniu problemu organizatorskiego przez menedżera lub uczestników organizacji. Narzędzie jest czymś innym niż technika lub metoda zarządzania. Technika jest sposobem robienia czegoś, metoda jest bardziej ogólna, czasami obejmuje różne techniki. Technika lub metoda istnieje tylko wtedy, gdy używa jej menedżer, a narzędzie istnieje zupełnie niezależnie od niego – tak jak młotek istnieje niezależnie od osoby, która go używa do przybijania gwoździ.

W kontekście wspomnianego połączenia podejścia zasobowego i procesowego przyjęto następujące cechy narzędzia menedżerskiego: w narzędziu menedżerskim następuje rejestracja informacji na temat zasobów będących wynikiem procesów oraz istnieje możliwość wnioskowania o procesach na podstawie zarejestrowanych informacji na temat zasobów. Przykładową sytuację przedstawia Rysunek 1.

Ponadto zobacz: http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/02/20/z-czego-zbudowany-jest-swiat-menedzera-robota-czesc-6-polaczymy-zasoby-i-procesy/

Rysunek 1. Rejestracja czynności menedżerskich

Na początku konieczne jest ustalenie symboli przy czasownikach i rzeczownikach na Rysunku 1. Pierwsza liczba oznacza numer obiektu (np. cel pierwszy – cel 1), a druga liczba jego wersję (np. cel 1.1 to cel pierwszy w wersji pierwszej, a cel 1.2 to cel pierwszy w wersji drugiej).

Jak wynika z Rysunku 1, gdy menedżer zespołu wyznacza cel (czynność menedżerska reprezentowana przez ustalić 1.1 i cel 1.1), narzędzie pomiarowe rejestruje cechy celu 1.1. Jeśli później (np. po opisaniu zadania – opisać 1.1 i zadanie 1.1) ten menedżer zespołu ponownie chce ustalić cel 1.1 (zmienić dotychczasowe cechy celu 1.1), to uruchamia kolejną czynność menedżerską – ustalić 1.2. Wtedy cechy celu 1.1 ulegają zmianie i pojawia się wersja celu o nazwie cel 1.2 (powstała z czynności menedżerskiej: ustać 1.2 i cel 1.2). Różnica między cechami zasobu, czyli wersji celu 1.2. i celu 1.1., daje nam możliwość wnioskowania o procesach, jakie zaistniały, aby ta zmiana celu została dokonana.

W ten sposób na osi czasu można rejestrować poszczególne czynności menedżerskie razem z ich cechami. Najważniejsze, że w ten sposób rejestrowane są zasoby a nie procesy w odpowiednich chwilach czasu. Przyjąłem takie rozwiązanie, ponieważ dużo łatwiej jest zarejestrować stan zasobu w danej chwili (lub następujących po sobie sekundach), niż przebieg procesu. Jak to wykorzystać do budowy robota menedżera, opiszę w kolejnych wpisach na blogu.