Masz pomysł na biznes: jak ma określić substytuty?

Analiza Portera wymaga jeszcze przemyślenia dwóch elementów rynku – nabywców i substytutów, które mogą zagrażać twojej firmie. O nabywcach pisałem już kilka wpisów temu. Przypomnę, że chodzi o segmentację rynku, czyli wyodrębnienie, kto będzie odbiorcą produktów lub usług twojej firmy. Jeśli na tym etapie planowania biznesu masz już sprecyzowaną grupę klientów kluczowych. Można ich dodatkowo scharakteryzować trzema cechami: ich liczbą, stopień zależności od odzieży sprzedawanej przez ciebie i możliwości integracji w tył. Im klientów więcej, tym lepiej. Nawet jeśli kilku

Continue reading

Masz pomysł na biznes: gdzie i za ile masz sprzedawać swoje produkty?

W poprzednim wpisie pisałem o pierwszym elemencie marketingu-mix, czyli produkcie. To było po pierwsze, a co po drugie? Cena. Jeśli Nowak myśli o biznesie, wyobraża sobie zarobione banknoty. Nie pojawią się jednak znikąd. To poprawnie określona cena produktów w sklepie spowoduje, ze interes zacznie się po jakimś czasie opłacać. Skalkulowana cena musi uwzględniać wiele, czasami sprzecznych ze sobą, celów firmy: Ceny na komputery mogą zostać ustalone na kilka sposobów. Najczęstszym jest doliczanie do kosztów zakupu od dostawcy lub wytworzenia produktów

Continue reading

Dlaczego lepiej sprzedawać drożej i mniej niż taniej i więcej? Część 1

W poprzednich wpisach przedstawiłem, jak przemyśleć sobie, czy chcesz sprzedawać produkty czy usługi. Potem pokazałem, w oparciu o jakie kryteria powinieneś ustalać ceny swoich produktów lub usług. Teraz chcę cię przekonać, żebyś nie kierował się potocznymi poglądami albo tak zwanym zdrowym rozsądkiem przy ustalaniu ceny. Często takie podpowiedzi płyną ze strony klientów, a nie przedsiębiorców. Wyrażają potrzeby klientów, a nie przedsiębiorców. Obie strony transakcji grają jednak przeciw sobie i to, co dla klienta dobre, nie jest dobre dla przedsiębiorcy, i

Continue reading

Masz pomysł na biznes: jak masz określić, jakie produkty będziesz sprzedawał?

Zanim zarobisz pierwszą złotówkę, musisz zastanowić się nad tym co, za ile, gdzie sprzedawać i jak powiadomić o tym klientów. Na tym etapie tworzenia biznes planu firmy masz już pewnie z grubsza sformułowaną misję i cele na najbliższy rok oraz zdefiniowaną grupę klientów. Wszystko zaczęło się oczywiście od jego pomysłu na świetny interes, ale dopiero teraz przyszedł czas na dokładne obmyślenie szczegółów przedsięwzięcia. Każda firma, zarówno działalność gospodarcza, jak i międzynarodowy koncern, używa podobnych mechanizmów do walki o klienta. W

Continue reading

Jak ustalać ceny twoich produktów lub usług? Cześć 2

W poprzednim wpisie na blogu opisałem, jak policzyć cenę naszego produktu, która wynika z kosztów wytworzenia tego produktu. Założyliśmy firmę, która projektowała i sprzedawała koszulki z autorskim nadrukiem. W naszych obliczeniach okazało, że na cenę projektowanej koszulki składał się koszt stały i koszt zmienny – odpowiednio 20 zł i 80 zł. Okazało się, że powinniśmy sprzedać 100 koszulek w miesiącu za cenę 100 zł każda. Wówczas za naszą pracę zarobimy na czysto 5000 zł. Cena koszulki wydaje się dość wysoka,

Continue reading