Jak mierzyć style kierowania menedżera za pomocą narzędzi menedżerskich? Część 3

Posted by

W poprzednich częściach opisałem, jakie koncepcje i podziały stylów kierowania wzięliśmy pod uwagę i dlaczego. Jakie zatem wyniki otrzymaliśmy?

Przypomnę dwie hipotezy, które postawiliśmy przed badaniem:

  • H1: W silnie ustrukturalizowanym środowisku pracy każdy menedżer zespołu wirtualnego ma taki sam styl kierowania.
  • H2: W silnie ustrukturalizowanym środowisku pracy styl kierowania menedżera zespołu wirtualnego nie ulega zmianie.

Badanie przeprowadziliśmy w dniach 29-30 czerwca 2021 roku i trwało 36 godzin. Grupę uczestników obserwacji stanowiło 6 studentów 2 stopnia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracujących w dwóch równych zespołach wirtualnych, z których każdy miał wyznaczoną rolę menedżera zespołu. Studenci posiadali podstawowe kompetencje z technik menedżerskich, nabyte podczas kursów „Techniki menedżerskie” i „Biznesplan”. Obie grupy otrzymały to samo zadanie, które polegało na zaprojektowaniu programu rozrywkowego w formacie Talent Show na kanale YT. Uczestnicy mogli pracować w dowolnej porze pomiędzy godziną 9.00 pierwszego dnia i godziną 21.00 drugiego dnia obserwacji.

W przypadku obu badanych menedżerów hipoteza H1 okazała się prawdziwa. Rozkład czasu czynności nastawionych na zadania i relacje był prawie identyczny u obu menedżerów. W obu przypadkach styl kierowania można nazwać autokratycznym z tendencją dążenia do zrównoważonego, gdyż u menedżera nr 1 udział czasu poświęconego na czynności nastawione na zadania wyniósł 66,90%, a  na relacje jedynie 33,10%. U menedżera nr 2 odpowiednio 62,36% i 37,64%. Zatem w tym przypadku prawdą jest, że w silnie ustrukturalizowanym środowisku pracy każdy menedżer zespołu wirtualnego miał taki sam styl kierowania.

Natomiast hipoteza H2 nie okazała się prawdziwa, gdyż styl kierowania podczas trwania badania u obu menedżerów zmieniał się i to dość znacznie. Zmiany te były gwałtowne i czasem nawet dość zaskakujące. Dodatkowo zmiany stylu kierowania miały zupełnie inny przebieg u obu menedżerów. Można to było odczytać z kolejności wykonywanych czynności menedżerskich, długości ich trwania i liczby powtórzeń. W tym przypadku nie było prawdą, że w silnie ustrukturalizowanym środowisku pracy styl kierowania menedżera zespołu wirtualnego nie ulega zmianie.

Przypomnę, że wszystkie czynności menedżerskie rejestrowaliśmy za pomocą narzędzi menedżerskich online na platformie TransistorsHead.com.

Cały artykuł i dokładne wyniki znajdziesz w tej publikacji:

https://www.ksiegarnia-fachowa.pl/wiecej.php?id=sz-641