Jak pozyskać wiedzę, co naprawdę robi menedżer? Część 1

Posted by

Kilka tygodni temu pisałem na temat ograniczeń, jakie czekają nas, aby dowiedzieć się, co naprawdę robi menedżer. Ograniczenia te wynika z prostej przyczyny: czynności menedżerskie są zwykle kognitywne, czyli menedżer wykonuje je w głowie, a w mniejszym stopniu są to czynności fizyczne, takie jak poruszanie rękami i nogami.

W rozmowach z menedżerami, naukowcami i przedsiębiorcami często porównuję pracę menedżera i pracę kierowcy samochodu. Można zadać tu pytanie: kogo jest łatwiej zastąpić robotem, albo ogólniej mówiąc sztuczną inteligencją? Domyślacie się, że kierowcę łatwiej jest zastąpić, bo… łatwiej zarejestrować, to co naprawdę robi. Porusza kierownicą, naciska pedały, zmienia biegi. A menedżer, który siedzi z zespołem, co naprawdę robi? Możemy na przykład powiedzieć: rozmawia z pracownikami.

Rozmawianie z ludźmi jest jednak dość ogólną czynnością, stosowaną w różnych sytuacjach, także tych zupełnie innych niż praca menedżera. Zapytamy dalej: w takim razie czego dotyczy ta rozmowa? Co ona ze sobą niesie? Czy rozmawiając kierownik motywuje pracowników, ogłasza im decyzję, planuje pracę na najbliższy tydzień? Aby odpowiedzieć szczegółowo potrzebujemy jednak rozumieć, co mówi i jak zachowują się pracownicy. Nawet dla człowieka nie jest to łatwe, niezbyt doświadczony obserwator nie rozpozna, czy rozmowa dotyczy motywowania czy planowania, a co dopiero, gdyby miała to robić maszyna.

Mamy więc problem z rozpoznawaniem czynności menedżera, trudno nam wyodrębnić czynności szczegółowe (planowanie) spośród czynności ogólnych (mówienie). Choć może wydać ci się to niewiarygodne, dlatego właśnie nikt nie wie, co tak naprawdę robi menedżer. Dużo łatwiej dowiedzieć się, co robi kierowca samochodu nagrywając czynności fizyczne, wyodrębniając je z całości ruchu ludzkiego i starając się je naśladować np. za pomocą mechanicznego robota.

Poniżej zamieszczam przykład, jak można wyodrębniać czynności fizyczne za pomocą metody pattern recognition, którą zastosowałem również w przeszłości do rozpoznawania czynności kognitywnych, rejestrowanych przez narzędzia menedżerskie online na platformie TranistorsHead.com.

Aby rozwiązać ten problem, opublikowałem w 2021 roku artykuł opisujący sposób rejestracji pracy menedżera, aby móc najpierw imitować, a potem zastąpić robota człowieka robotem menedżerem. W kolejnych wpisach przedstawię fragmenty tego artykułu.