Jak robot menedżer może motywować pracowników? Część 2

Posted by

Dziś kontynuuję temat, który zacząłem przedwczoraj – przedstawiam wam aplikację do motywowania pracowników, zbudowaną w oparciu o układ wielkości organizacyjnych. Aplikacja jest przykładem, jak robot w prosty sposób mógłby wykonywać dwie czynności menedżerskie – badać motywację pracowników i potem planować działania motywacyjne. I ponownie badać motywację i planować działania motywacyjne, i tak dalej.

W poprzednim poście pokazałem sekwencję dwóch czynności menedżerskich, które zawierają się w aktywności menedżera, jaką jest motywowanie pracowników. Te dwie czynności menedżerskie zostały zaimplementowane w narzędzie menedżerskie w formie aplikacji na Androida i iOS. Narzędzie nazwaliśmy Team Motivator.

Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie użytkownik loguje się za pomocą konta Gmail i pokazuje mu się ekran z instrukcja użytkowania, przedstawiony na Rysunku 1.

Rysunek 1. Instrukcja obsługi aplikacji Team Motivator

Narzędzie umożliwia tworzenie zespołu poprzez zapraszanie osób do zespołu, które mają zainstalowaną aplikację. Główne funkcje aplikacji przedstawiam na Rysunku 2.

Rysunek 2. Główne funkcje aplikacji Team Motivator

W aplikacji można stworzyć obiekt „Check-up”, który obejmuje dwie czynności menedżerskie:

Czynność menedżerska 1:

badać (wielkość organizacyjna pochodna)

motywacja (wielkość organizacyjna pierwotna)

Czynność menedżerska 2:

planować (wielkość organizacyjna pochodna)

plan motywacyjny (wielkość organizacyjna pierwotna)

Rysunek 3 przedstawia ekran czynności menedżerskej 1, a Rysunek 4 czynności menedżerskiej 2.

Rysunek 3. Ekran badania motywacji (czynność menedżerska 1)

Rysunek 4. Ekran planowania działań motywacyjnych (czynność menedżerska 2)

W kolejnym poście pokażę, jakie dane rejestruje aplikacja i jak wykorzystać te dane do zbudowania robota menedżera motywującego swoich pracowników.