Masz pomysł na biznes: jaka struktura biznesplanu?

Posted by

Kontynuując temat związany z budową biznesplan podam teraz ogólną i uniwersalną strukturę biznesplanu, którą możesz wykorzystać do planowania swojego biznesu. Nie musisz pisać 100 stron tekstu i wykonywać wszystkich analiz. To zależy od Ciebie, co z tego wykorzystasz i wypełnisz treścią. Ja radzę zastanowić się na wszystkimi punktami, ale mniej lub bardziej je opisać, w zależności od tego, jaki biznes planujesz.

Rozważając możliwość prowadzenia swojej firmy, warto zastanowić się nad kilkoma problemami, które trzeba rozwiązać. W miarę dokładny plan tych działań da całościowy obraz sytuacji. Dlatego biznes plan, sporządzony przez Jana Nowaka, powinien zawierać:

Formalne dane o zakładanej firmie, czyli

 • formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, czyli wybór pomiędzy indywidualną działalnością gospodarczą, a spółką osobowa lub handlową,
 • planowaną datę rozpoczęcia działalności,
 • rzetelne określenie kwalifikacji, umiejętności i wykształcenia do prowadzenia planowanej firmy; Jan Nowak, zanim rozpocznie działać na rynku, musi być świadomy, co potrafi i czy być może nie będzie potrzebować pomocy kogoś jeszcze,

Powód, dla którego chcesz zakładać firmę, a więc

 • misję firmy, która tak jak misja życiowa człowieka jasno oświetla oczekiwany sukces w przyszłości,
 • cele do osiągnięcia na najbliższy rok i cele możliwe do zrealizowania w ciągu 3 lub 5 lat obejmujące zarówno oczekiwane dochody, jak i pozycję w społeczeństwie czy satysfakcję klientów,

Plan marketingowy, w którym zawierają się informacje o tym

 • co i dla kogo sprzedawać,
 • jak to robić najlepiej, jak dotrzeć do klientów, czy zatrudnić przedstawicieli handlowych, a może skorzystać z dystrybucji poprzez supermarkety,
 • za jaką cenę sprzedawać lub świadczyć usługi, tak abyś wkrótce zaczął zarabiać więcej niż zwykł to robić na odsetkach bankowych od posiadanych oszczędności,
 • i w końcu jak powiadomić klientów o firmie oraz jak ich zachęcić do kupowania oferowanych produktów i usług,

Opis sytuacji na rynku, na którym firma ma działać, czyli

 • jacy istnieją konkurenci, czy łatwo o dostawców, jakie są upodobania klientów firmy, a także czy istnieją już produkty, które mogą spełniać podobne funkcje,
 • opis tych działań rządu, dużych producentów urządzeń, prac parlamentu, nastrojów społecznych, które będą pomagać lub przeszkadzać firmie w przyszłości,

Będziesz miał pracowników lub wspólników, to również organizację firmy, np.:

 • liczbę zatrudnionych lub współpracowników, ich wykształcenie, obowiązki, dotychczasowe sukcesy w biznesie,
 • sposoby kontaktu ze współpracownikami, plan wspólnych spotkań i podział na zespoły,
 • wysokość płac i możliwość premiowania najlepszych pracowników,

Plan finansowy przedsięwzięcia przynajmniej na najbliższy rok, zawierający

 • źródło finansowania do czasu, kiedy firma zacznie przynosić zyski,
 • wielkość przychodów, czyli to co możesz zarobić prowadząc swoją firmę,
 • koszty wynikające z zakupów materiałów i urządzeń, płacenia podatków, ZUS-u, wynagrodzeń, wynajmu pomieszczeń, rozmów telefonicznych i wszystkich innych sytuacji, w których firma wydaje zarobione pieniądze,
 • wskaźniki ekonomiczne, pokazujące czy i kiedy zwróci się zainwestowany kapitał i czy firma będzie się rozwijać,

Analizę SWOT, co brzmi groźnie, ale znaczy

 • że po sporządzeniu opisu wszystkich powyższych punktów należy rzetelnie ocenić mocne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia,
 • a także szanse i zagrożenia płynące ze strony konkurencji, podatków, odpowiednich ustaw, preferencji klientów i z innych stron.

Budując biznes plan swojej firmy możesz dodać jeszcze ważne dla niego sprawy, które wpłyną pozytywnie lub negatywnie na rozwój jego pomysłu na biznes. Nie należy tu unikać trudnych pytań, które można wywołać prostymi zaimkami typu: kto, jak, za ile, dlaczego, kiedy. Dobrze by było, gdybyś rozpisał sobie i ewentualnym wspólnikom harmonogram zadań, w którym będzie jasno napisane, kto, co i kiedy zrobi do czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej pełną parą. 

Portugalscy przedsiębiorcy mawiają – plan jest po to by go zmieniać. Również biznes plan nie powinien być paraliżującym szkieletem, który określa działania w pewnym momencie zupełnie nieprzydatne. Jeśli chcesz założyć niewielką, jednoosobową firmę za własne oszczędności, nie musi być on nawet w formie pisemnej. Ważne jest jednak, by był punktem odniesienia, rzetelną oceną pomysłu na biznes i jednocześnie spojrzeniem w przyszłość.