Jak wielkości organizacyjne pokazują zachowanie menedżera człowieka?

Posted by

Dziś kontynuuję wpis o mojej publikacji z konferencji Future of Information and Communication Conference 2019 w San Francisco. W poprzednim wpisie pokazałem warunki, jakie muszą być spełnione, aby robot menedżer mógł realnie wpływać na to pracę swojego zespołu, a nie tylko błyszczeć, jaką to sztuczną inteligencję w niego wmontowano.

Teraz pokażę Wam, jak wielkości organizacyjne, które zaprojektowałem w moim układzie wielkości organizacyjnych (koncepcji metodologicznej, aby zbudować robota menedżera), pomagają mierzyć zachowanie człowieka menedżera. Przypomnę, że wiedza, co robi menedżer człowiek jest niezbędna do zbudowania robota menedżera. Sytuacja jest podoba do tej, gdy chcemy zbudować maszynę do parzenia kawy, musimy wiedzieć, co robi barista człowiek.

W artykule zamieściłem wyniki badania, które przeprowadziłem w jednej ze śląskich uczelni biznesowych, a ich celem było zaplanowanie wdrożenia nowego systemu wynagrodzeń w firmie. Studenci pracowali w trzy- lub czteroosobowych grupach, reprezentowanych przez wybraną osobę, która posługiwała się narzędziami menedżerskimi online na platformie TransistorsHead.com. Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy zastosowanie metody zarządzania przez cele wraz z narzędziami zarządzania Goaler (wyznaczanie celów) i Tasker (wyznaczanie zadań) pozwoli zmierzyć efektywność zespołu.

Wielkości organizacyjne pierwotne – cel i zadanie – stały się wskaźnikami efektywności zespołu w tym projekcie. Do oceny efektywności pracy zespołu wybrano grupę parametrów opisujących pojawianie się poszczególnych pierwotnych wielkości organizacyjnych będących wynikiem działania tych zespołów. Przypomnę, że w układzie wielkości organizacyjnych są dwa rodzaje wielkości – pierwotne i pochodne. Więcej przeczytaj w serii postów, a ostatni z nich to ten:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/02/20/z-czego-zbudowany-jest-swiat-menedzera-robota-czesc-6-polaczymy-zasoby-i-procesy/

Rysunek 1 przedstawia te parametry i ich wartości wielkości organizacyjnych pierwotnych na przykładzie dwóch zespołów biorących udział w eksperymencie.

Rysunek 1. Parametry opisujące wielkości organizacyjne pierwotne w pracy zespołów

Jak widać na Rysunku 1, rejestrując pracę zespołów za pomocą narzędzi menedżerskich online na platformie TransistorsHead.com można wiedzieć, jak pracował menedżer, np. zespołu 1, czyli ile utworzył celów, ile razy je poprawił, jak dużo czasu mu to zajęło itp. Mamy do tego układ tych czynności w czasie, co już opisywałem w jednym z poprzednich postów. Taki zestaw danych dość dobrze charakteryzuje pracę danego menedżera, aby można go było naśladować za pomocą maszyny.

Zobacz poprzedni post na ten temat, zawierający przykłady histogramów:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/04/07/czy-roboty-menedzerowie-beda-miec-inne-style-kierowania/

Więcej na ten temat przeczytaj w artykule:

Flak, O., System of organizational terms as a methodological concept in replacing human managers with robots