Wyniki eksperymentu: jak wpływają narzędzia menedżerskie na sposób pracy menedżera?

Posted by

Po tygodniowej przerwie kontynuuję cykl na temat wyników badań, jakie uzyskałem w różnego typu eksperymentach związanych z automatyzacją pracy menedżera.

Kolejny z serii eksperymentów przeprowadzonych z wykorzystaniem narzędzi menedżerskich na platformie badawczej TransistorsHead.com również dotyczył planowania projektu. Uczestnikami eksperymentu byli, jak poprzednio, studenci studiów na kierunku Zarządzanie jednej z prywatnych szkół biznesu.

Studenci tej uczelni w dość nietypowy sposób przygotowywali swoje prace dyplomowe pracując nad nimi w trzyosobowych zespołach. W eksperymencie postawiono im zadanie zaplanowania za pomocą narzędzi menedżerskich Goaler i Tasker realnego przedsięwzięcia, które stało przed nimi – zespołowego przygotowania pracy dyplomowej.

Celem eksperymentu była ocena wpływu narzędzi menedżerskich na proces planowania projektu oraz próba znalezienia prawidłowości w sposobie planowania tego samego projektu przez 10 grup studentów, których można było utożsamiać z uczestnikami 10 różnych organizacji w rzeczywistości organizacyjnej. W trakcie eksperymentu uczestnicy najpierw otrzymali jako „narzędzie menedżerskie” czystą kartkę i długopis, a gdy uznali, że plan został już sporządzony, otrzymali dostęp do narzędzi menedżerskich Goaler i Tasker. Czas eksperymentu był ograniczony dla wszystkich grup i wynosił 120 minut.

Ocena wpływu narzędzi menedżerskich na pracę zespołów dokonaliśmy na dwa sposoby. Po pierwsze, porównano ostateczne wersje celów i zadań sporządzonych w narzędziach Goaler i Tasker przez każdą z grup z zapisem celów i zadań w pierwszym „narzędziu menedżerskim” – na czystej kartce papieru. Po drugie, zapytano uczestników metodą ankietową o ich opinie na temat zmiany sposobu planowania na skutek wykorzystania narzędzi menedżerskich Goaler i Tasker w porównaniu do narzędzi typu „czysta kartka papieru”.

Ogólne wnioski podsumowujące wyniki badań zamieszczam na Rysunku 1.

Rysunek 1. Różnice w planowaniu bez narzędzi i z narzędziami menedżerskimi online

Jak widać, narzędzia menedżerskie online wpływają na menedżerów w następujący sposób:

  • wydłużają czas planowania projektu,
  • rezultat uzyskany za pomocą narzędzi menedżerskich online jest precyzyjniejszy i dokładniejszy,
  • kreatywność w trakcie planowania spada w porównaniu do czystej kartki jako narzędzia menedżerskiego.

Ponieważ robot menedżer nie może mieć czystej kartki, tylko jednak pewien wzorzec celu, planu, opisu pomysłu itp., jego sposób działania będzie zbliżony do wersji „Planowanie z wykorzystaniem narzędzi menedżerskich” na Rysunku 1.

Cały artykuł przeczytasz tutaj:

Flak O., Hoffmann-Burdzińska K., Management Techniques and Tools in Project Planning – part 2. Qualitative Results of Research.