Czy można zaprojektować uniwersalnego robota menedżera, który zastąpi wszystkich menedżerów?

Posted by

W ramach projektu badawczego, który realizowałem razem z naukowcami z Uniwersytetu w Siegen, Niemcy, badaliśmy, czy menedżerowie są do siebie na tyle podobni pod względem zachowań, aby można było zbudować uniwersalnego menedżera zespołu. W domyśle: aby można było sobie go kupić w sklepie! Wyniki z naszych eksperymentów opublikowaliśmy w IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS, a poniżej przedstawię kilka wniosków.

Po pierwsze, aby uprościć analizę, wykorzystaliśmy dane tylko z dwóch narzędzi menedżerskich, za pomocą których uczestnicy naszych eksperymentów mieli zaplanować prosty projekt. Były to narzędzia do ustalania celów i określania zadań, aby te cele zrealizować.

Po drugie, w eksperymencie wzięło udział 150 ochotników zaangażowanych w nasz projekt badawczy przez 15 miesięcy. Większość z nich była studentami dziennymi zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Używają tej platformy do zarządzania pracą zespołową. Każda grupa składa się z menedżera zespołu i kilku członków. Do ostatecznej analizy wybraliśmy 8 menedżerów, którzy byli najbardziej aktywni w czasie trwania eksperymentu.

Po trzecie, czynności menedżerskie – ustalanie celów i określanie zadań – były rejestrowane za pomocą narzędzi menedżerskich online na platformie TransistorsHead.com o których możesz więcej poczytać tutaj:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/05/15/jak-za-pomoca-narzedzi-menedzerskich-transistorshead-com-nagrywac-co-naprawde-robi-menedzer/

Po czwarte, aby przeanalizować wzorce zachowania menedżerów i możliwość zbudowania na podstawie tych wzorców menedżera robota wykorzystaliśmy założenie, że człowiek jest istotą szeregową, co oznacza, że wykonuje tylko jedną czynność w jednej chwili czasu. Obrazuje to schemat na Rysunku 1.

Rysunek 1. Sekwencja czynności menedżerskich

Co oznaczają na Rysunku 1 „Event” i „Thing”, przeczytaj w sekcji http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/category/uklad-wielkosci-organizacyjnych/

Jakie wyniki uzyskaliśmy?

Pomimo pozornych podobieństw pomiędzy menedżerami w sekwencjach ich czynności okazało się, że jest pomiędzy nimi wiele różnić. Te różnice obrazują parametry pokazane na Rysunku 2. Badani menedżerowie różnili się czasem pracy nad projektem, liczbą ustalonych celów i zadań, liczbą edycji tych celów i zadań, a także pod względem wielu innych parametrów.

Rysunek 2. Różnice pomiędzy menedżerami w pracy nad projektem

Reasumując, pomimo podobieństw w sekwencji czynności podejmowanych przez menedżerów, inne parametry (Rysunek 2) pokazały, że nie da się zbudować uniwersalnego menedżera robota. Moim zdaniem trzeba raczej podążać drogą zbudowania robota menedżera jako sobowtóra menedżera człowieka, chyba że będziemy mieć bardzo dużą grupę menedżerów w jednej firmie, zarządzających projektami w podobny sposób… Ale o tym napiszę w najbliższych tygodniach osobny wpis na blogu.

Aby przeczytać o wynikach naszych badań przeczytasz tutaj:

Yang, C., Flak, O., Grzegorzek, M., Representation and Matching of Team Managers. An Experimental Research