Jak za pomocą narzędzi menedżerskich TransistorsHead.com nagrywać, co naprawdę robi menedżer? Część 2

Posted by

W poprzednim wpisie na blogu zamieściłem listę narzędzi menedżerskich, które możesz przetestować na platformie TransistorsHead.com. Jeśli chcesz uzyskać dane do logowania, napisz do mnie. A dziś pokażę ci przykładowe wyniki badań, jakie prowadzę od kilku lat za pomocą tych narzędzi menedżerskich online. Artykuł, który możesz przeczytać w całości i który znajdziesz na dole tego wpisu, został opublikowany w 2018 roku w czasopiśmie International Journal of Contemporary Management.

Badanie, które wtedy przeprowadziłem, aby nagrać pracę menedżera i jego zespołu, miało następującą charakterystykę. W badaniu wzięło udział 41 studentów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zostali oni podzieleni na 5-6 osobowe zespoły w ramach w ramach przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Każdy zespół miał kierownika zespołu, który kierował zespołem podczas obserwacji. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą obserwacji nieuczestniczącej. Narzędzia badawcze były narzędzia menedżerskie online wbudowane w TransistorsHead.com.

Ze względu na fakt, że zespoły, które brały udział w badaniu, pracowały z różną intensywnością, przedstawiłem w artykule ten zespół, który wykonał najwięcej zadań w zadanym czasie. Zespół składał się z 6 osób, w tym lidera zespołu i 5 członków zespołu. Całkowity czas obserwacji zespołu wyniósł 1 075 293 sekund, co jest równe czasowi obserwacji kierownika zespołu kierownika. Oznacza to, że zalogował się on jako pierwszy i wylogował jako ostatni w TransistorsHead.com. Należy jednak podkreślić, że tak

długi czas obserwacji (ponad 298 godzin) nie oznacza, że uczestnicy pracowali nieprzerwanie nad projektem. Niektóre z ich działań zespołowych nie zostały w ogóle zarejestrowane przez istniejące 10 narzędzi online. Inne aktywności, takie jak sen, nauka, praca w innych dziedzinach itp. również nie zostały zarejestrowane.

Mimo to, że obraz ich pracy był podobny do spoglądania na świat przez dziurka druszlaka do cedzenia makaronu – nie wszystko widać, ale jednak można rozpoznać świat po drugiej stronie druszlaka.

Liczbę czynności danego rodzaju, których nazwy podałem już w poprzednim poście:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/05/15/jak-za-pomoca-narzedzi-menedzerskich-transistorshead-com-nagrywac-co-naprawde-robi-menedzer/

możesz odczytać z Rysunku 1

Rysunek 1. Liczba czynności podejmowanych przez menedżera i członków jego zespołu

Taką rejestrację czynności menedżerskich umożliwia Układ wielkości organizacyjnych. Dla uproszczenia każda czynność menedżerska jest rejestrowana przez jedno narzędzie menedżerskie online, dlatego łatwo jest wiedzieć, jakie czynności menedżerskie podejmują pracownicy, w tym menedżer, ile one trwają, jaką mają charakterystykę i treść i w końcu – jaka jest ich kolejność. Zarejestrowanie kolejności czynności menedżerskich umożliwia zrobienie kroku w kierunku rozpoznawania wzorców w zarządzaniu w trzech obszarach:

  • porównywanie działań menedżerskich pojedynczego menedżera w czasie rzeczywistym,
  • porównywanie działań menedżerskich kilku menedżerów jeden do drugiego po ich pracy,
  • znajdowanie prawidłowości w pracy menedżerów w określonych sytuacjach.

Jak działają poszczególne narzędzia, przeczytaj wpisy za kilka tygodni. A teraz zobacz, co jeszcze można zarejestrować za pomocą narzędzi menedżerskich online:

Flak, O., Teamwork research method based on the system of organisational terms and online management tools