Inteligentni menedżerowie będą wszędzie?

Posted by

Nad inteligentnym menedżerem, którego nazywam menedżerem robotem, zacząłem pracować w 2007 roku. Pomysł pojawił się, gdy podczas szkoleń biznesowym miałem możliwość spotykania osób prowadzących podobne firmy i jednym z nich szło dobrze, a innym źle. Jedni narzekali na swoich pracowników, inni ich chwalili. Z pozoru podobne firmy, działające w tych samych branżach, miały zupełnie różne wyniki.

Przypomniało mi się wówczas słynne powiedzenie Petera Druckera, które nieco sparafrazowane brzmi „Nie ma dobrych czy złych firm, są tylko lepiej lub gorzej zarządzane”. Z tego wynika, że system zarządzania, a dokładnie umiejętności menedżerów są zawsze kluczowe w tym, czy firma osiąga sukces czy nie. Oczywiście jeśli porównamy firmy działające w podobnych warunkach i czasie.

Z tego był tylko krok do myśli: a co by było, gdyby tak wszystkie firmy miały takiego samego menedżera? I potem: co by było, gdyby szefem firmy był robot? I w ten sposób zacząłem podróż do menedżera robota, który kiedyś zastąpi większość menedżerów ludzi w organizacjach, które znamy.

W epoce ChataGPT, który jest współczesną wersją sztucznej inteligencji (piszę „współczesną”, ponieważ widziałem już inne „sztuczne inteligencje” oparte o algorytmy, rozpoznawanie wzorców, machine learning itp.), jeszcze bardzo oczywiste jest to, że menedżer będzie zastąpiony robotem. W informatyce i w inżynierii wiedzy takie maszyny nazywa się agentami. Dziś agentami AI.

W tym miejscu chcę Was odesłać do wystąpienia Daoud Abdel Hadi na TEDx Talks i do jego wykładu o tytule „Generative AI is just the Beginning AI Agents are what Comes next”. Podaje on w nim bardzo szczegółowe argumenty, dlaczego „AI agents will be everywhere”. Pokazuje 4 elementy, które są niezbędne, aby tak się stało. Poniżej odniosę je do zarządzania organizacją.

Po pierwsze, wiedza na temat rzeczywistości, a w naszym wypadku wiedza na temat tego, co robi menedżer. Dzięki układowi wielkości organizacyjnych i narzędziom TransistorsHead.com mamy taką wiedzę. Po drugie, refleksja nad tym, jaka wiedza została zgromadzona i jak jej użyć. W tym przypadku możemy spokojnie poprzestać na typowych metodach rozpoznawania wzorców i machine learning. Po trzecie, planowanie działań. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy mamy wiedzę o rzeczywistości i istnieją metody planowania. Po czwarte, narzędzia do realizacji tych działań. W naszym pomyśle i realizacji są to te same narzędzia menedżerskie TransistorsHead.com, które służą do rejestracji działań.

Jeśli do tego dołożymy modele językowe… Mamy inteligentnego robota menedżera, który zastąpi menedżera człowieka.

Zobacz więcej na YT:

Generative AI is just the Beginning AI Agents are what Comes next | Daoud Abdel Hadi | TEDxPSUT