Jak rozpoznawaliśmy wzorce zachowania menedżerów przed erą ChatGPT?

Posted by

W poprzednim poście pokazałem wykład Prof. Michaela Wooldridge’a z The Alan Turing Institute na temat rozwoju metod analizy danych w zakresie sztucznej inteligencji. Jeszcze niedawno, bo 7 lat temu, wraz z zespołem z Uniwersytetu w Siegen analizowaliśmy zachowanie menedżerów za pomocą klasycznych metod rozpoznawania wzorców i było to bardzo efektywne.

Krótko przedstawię badania, jakie przeprowadziliśmy i zarejestrowaliśmy zachowania menedżerów za pomocą narzędzi menedżerskich TransistorsHead.com.

W eksperymencie zaangażowaliśmy 150 ochotników przez 15 miesięcy. Uczestnicy pracowali w małych grupach, zwykle po 4-5 osób, w różnych uczelniach Górnego Śląska. Każda grupa składa się z kierownika zespołu i kilku współpracowników. Do analizy danych wykorzystaliśmy dane na temat zachowa 56 menedżerów, z których każdy z nich wykonał w czasie badania od 200 do 400 czynności menedżerskich w zakresie ustalania celów i planowania zadań. Każda czynności menedżerska była opisana przez 24-wymiarowy wektor cech.

W wyniku badań uzyskaliśmy dane i opublikowaliśmy je w jednym z naszych artykułów w ramach serii konferencji https://icpram.scitevents.org/

W tym artykule proponowaliśmy nową reprezentację menedżera i algorytm dopasowywania oparty na czynnościach menedżerskich i ich cechach. Dla reprezentacji menedżera, najpierw przedstawiliśmy zachowanie menedżera przez sekwencje działań zebranych przez istniejące narzędzia menedżerskie online. Następnie, każde działanie było opisane przez wiele cech w domenie czasowej w ramach elastycznych grup cech. W takim przypadku, proponowana metoda reprezentacji jest elastyczna i wystarczająco ogólna, aby objąć większość typów menedżerów. Dla menedżerów, w oparciu o sekwencje działań menedżerów, najpierw stosujemy metodę częściowego dopasowywania, aby wyszukiwania dopasowanych bloków w sekwencjach czynności menedżerskich. Następnie obliczane były globalne podobieństwa między menedżerami na podstawie dopasowanych bloków sekwencji.

Cały artykuł zobacz tutaj:

Flak, O., Yang, C., Grzegorzek, M. Action Sequence Matching of Team Managers