Masz pomysł na biznes: jak masz wybrać dostawców?

Posted by

Jeśli zamierzasz analizować położenie swojej firmy na rynku, musi mieć już choć trochę sprecyzowane narzędzia, którymi będzie na tym rynku walczy, czyli marketing-mix. Zapewne sformułował już także misję przedsięwzięcia i rozważył, którzy klienci są dla niego najważniejsi. Czas poznać konkurencyjność swojego pomysłu wobec istniejących i przyszłych konkurentów, znaleźć substytuty i odpowiednich dostawców.

Narzędziem, którym nasz bohater może się posłużyć, jest znana w zarządzaniu analiza Portera. Po jej przeprowadzeniu i umieszczeniu w swoim biznes planie otrzymasz wiele ważnych wniosków wpływających na przyszłość nowozakładanej firmy. Analiza Portera obejmuje 5 cech najbliższego otoczenia firmy, czyli:

  • dostawców i ich siłę przetargową w kontaktach z twoją firmą,
  • nabywców, a więc wyszczególnione wcześniej grupy kluczowych klientów, choć tym razem powinieneś się zastanowić nad tym, w jakim stopniu jego firma jest od nich zależna,
  • istniejące firmy konkurencyjne, oferujące podobne produkty, a nade wszystko zaspakajające podobne potrzeby tych samych klientów,
  • przyszłych konkurentów, którzy zdecydują się otwarcie podobnego biznesu,
  • produkty nieidentyczne, ale spełniające podobne funkcje i role w życiu nabywców.

Dostawcy pełnią ważną rolę w funkcjonowaniu każdej firmy, zarówno produkującej swoje wyroby, firmy handlowej, jak i ściśle usługowej. Dostawcami dla firm odzieżowych są producenci materiałów i maszyn szwalniczych, hurtownie podzespołów komputerowych będą dostarczycielami towaru do sklepu tej branży, a biuro architektoniczne wykona projekt budynku dla inwestora. Jakąkolwiek firmę nie założyłbyś, musisz określić, kim są jego dostawcy. Nawet jeśli z pozoru wydaje mu się, że działa zupełnie samodzielnie, istnieją na pewno.

Badając dostawców swojej firmy musisz uwzględnić ich siłę przetargową w codziennych kontaktach handlowych. Po pierwsze powinien ocenić ich liczbę w stosunku do liczby odbiorców, czyli firm takich jak jego własna. Jeśli Nowak myśli o sklepie z odzieżą męską, im większy producent marynarek i im mniej podobnych firm, tym gorzej dla ciebie.

Drugą istotną rzeczą jest wpływ jakości dostarczanych płaszczy na jakość sprzedawanej odzieży w jego sklepie. Ponieważ w sklepie odzieżowym związek ten jest niezaprzeczalny, Nowak będzie bardzo zależny od swojego źródła zaopatrzenia. Następnym elementem są koszty dostawy i koszty zmiany dostawcy. Te pierwsze mają bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania sklepu, a więc na jego zysk ze sprzedaży. Koszty zmiany wystąpią w przypadku chęci podjęcia współpracy przez naszego przedsiębiorcy z innym producentem odzieży. W tym przypadku nie powinny być one duże i mogą wiązać się jedynie z czasem przeznaczonym na poszukiwania fabryki i negocjację cen. Oczywiście pod warunkiem, że ci sami klienci zechcą kupować marynarki innej firmy.