Jak robot menedżer może motywować pracowników? Część 3

Posted by

Dziś trzecia część opisu mojej aplikacji mobilnej, którą zaprojektowałem wspólnie z dr Adrianem Pyszką, a programował ją inżynier Rafał Ujma. Przypomnę, że aplikacja dotyczy aktywności menedżerskiej, jaką jest motywowanie pracowników. Aplikację zaprojektowaliśmy w oparciu o układ wielkości organizacyjnych, tak aby mogła rejestrować aktywność ludzi i aby można było je potem zautomatyzować.

Przetestowaliśmy aplikację wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W testach brało udział kilka zespołów. Dla przykładu pokażę zespół studencki, w którym szefem był Piotr, a jedną z członkiń zespołu Hanna. Menedżer Piotr ustawił parametry, kiedy miał odbyć się „check-up”, czyli badanie motywacji i potem zaplanowanie działań motywacyjnych. Zapytał pracowników, aby ocenili motywację do pracy. Hanna oceniła swoją motywację tak, jak pokazałem na Rysunku 1. Hanna oceniała zaspokojenie swoich potrzeb od 0 do 5, gdzie 0 to była potrzeba nie zaspokojona, a 5 w pełni zaspokojona. Na Rysunku 1 widoczne są parametry wielkości organizacyjnej pierwotnej, jaką jest „motywacja”.

Rysunek 1. Badanie potrzeb pracownika zespołu w Team Motivator

Menedżer Piotr, znając poziom zaspokojenia potrzeb Hanny, czyli jej motywację do pracy, zaplanował działania motywacyjne, które przedstawiam na Rysunku 2. Są to jednocześnie parametry wielkości organizacyjnej pierwotnej „plan motywacyjny”.

Rysunek 2. Plan motywacyjny dla pracownika zespołu w Team Motivator

Następnie menedżer Piotr ustalił kolejny „check-up”, czyli ponownie zbadał motywację swoich pracowników, a potem znów zaplanował im działania motywacyjne. I tak dalej.

Aplikacja Team Motivator rejestrowała każde kliknięcie na ekranie smartfona, aby moc potem imitować tego menedżera, gdyby na przykład wyjechał na urlop. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie sekwencji działań automatyzujących pracę menedżera, które widać na Rysunku 3.

Rysunek 3. Sekwencja kroków prowadzących do automatyzacji pracy menedżera

W ten sposób robot menedżer może motywować swoich pracowników ucząc się od menedżera człowieka. Więcej na temat aplikacji Team Motivator przeczytaj:

Flak, O., System of organizational terms used for recording managerial activities in the field of team motivation