Czy możemy dowiedzieć się, co robi menedżer, aby go potem zastąpić robotem? Wyniki badań, część 2

Posted by

Dzisiejszy wpis to kontynuacja poprzedniego wpisu na temat wyników badań zachowań menedżerów, które prowadziłem jeszcze przed pandemią Covid i opublikowałem w ramach konferencji 2020 IEDRC KUALA LUMPUR CONFERENCE. Wcześniej napisałem, dlaczego w naukach o zarządzaniu nie ma żadnych postępów od ponad stu lat – wszystko nadal toczy się tak samo, jak za czasów Fryderyka Taylora, choć stara się wprowadzać nowe metody zarządzania, które są nieco szybsze i bardziej elastyczne. Jednak automatycznych menedżerów nie tylko nie widać, ale też niewielu naukowców chce o nich słyszeć!

A jednak, stosując metodologię badania rzeczywistości, jaką jest układ wielkości organizacyjnych, możemy spełnić najważniejszy warunek, aby zbudować robota menedżera – dowiedzieć się, co robi menedżer.

W artykule na konferencję 2020 IEDRC KUALA LUMPUR CONFERENCE przedstawiłem zapis aktywności w zarządzaniu menedżerów 3 osób z 3 różnych badań z poprzednich lat. Poniżej po krótce opisuję te badania i przedstawiam histogram ich pracy. Dla wyjaśnienia czynności od 1 do 10 przedstawione na wykresach to: (1) wyznaczanie celów, (2) opisywanie zadań, (3) generowanie pomysłów, (4) precyzowanie pomysłów, (5) tworzenie opcji, (6) wybieranie opcji, (7) sprawdzanie motywacji, (8) rozwiązywanie konfliktów, (9) przygotowywanie spotkań i (10) wyjaśnianie problemów.

W 2017 roku w badaniu wzięło udział 41 studentów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zostali oni podzieleni na 5-6-osobowe zespoły w ramach przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W każdym zespole wskazano menedżera zespołu, który kierował zespołem podczas eksperymentu. Zadaniem obserwowanych zespołów było przygotowanie projektu szkoleniowego zawierającego trzy programy szkoleniowe na trzy różne tematy dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W wyniku pracy zespołowej miał powstać plik pdf zawierający opis projektu szkoleniowego [9]. Na Rysunku 1 przedstawiona jest praca jednego z tych menedżerów zespołów.

Rysunek 1. Praca menedżera 1

W 2018 roku w eksperymencie wzięli udział studenci biznesu z jednego z uniwersytetów w Helsinkach. Zostali oni podzieleni na siedem zespołów, z których każdy składał się z pięciu członków i kierownika. Zespoły otrzymały zadanie przygotowania programu szkoleniowego dla nauczycieli tego uniwersytetu. Oczekiwanym rezultatem pracy uczestników był raport, który musiał zawierać dwie części: program szkoleniowy i procesy pracy zespołowej [8]. Na Rysunku 2 przedstawiona jest praca jednego z tych menedżerów zespołów.

Rysunek 2. Praca menedżera 2

W 2019 roku w eksperymencie wzięli udział studenci Zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mieli oni za zadanie przeprowadzić dany projekt od pomysłu do końcowej prezentacji, który dotyczył rozwiązań organizacyjnych na polskich uczelniach, mających na celu rozwój dorobku naukowego pracowników akademickich. Studenci pracowali w 4-5-osobowych zespołach, z których każdy miał kierownika. Na Rysunku 3 przedstawiona jest praca jednego z tych menedżerów zespołów.

Rysunek 3. Praca menedżera 3

Jak widać na powyższych rysunkach, za pomocą układu wielkości organizacyjnych zmierzyć, jak pracuje dany menedżer, a dokładnie wszystkie parametry czasowe poszczególnych czynności. Możemy też – co pokażę w innych wpisać – zmierzyć parametry tych czynności pod względem ich treści.

Więcej na ten temat przeczytaj w artykule:

Flak, O., System of Organizational Terms as a Theoretical Foundation for Team Management Automation