Czy roboty menedżerowie będą mieć inne style kierowania?

Posted by

Dwa dni temu opisałem, jak za pomocą technologii wykorzystywanej w budowie robota menedżera, czyli narzędziom menedżerskim online TransistorsHead.com, można odwrócić proces uczenia się robota menedżera i zmierzyć styl kierowania człowieka menedżera. W naszym badaniu, które wykonaliśmy metodą obserwacji nieuczestniczącej, brały udział dwa zespoły kierowane przez menedżerów. Staraliśmy się zweryfikować dwie hipotezy, z których jedną uznaliśmy za prawdziwą, a drugą za fałszywą.

Jeśli jeszcze nie czytałeś o tym badaniu, zobacz ten post na blogu:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/04/05/jak-wykorzystac-narzedzia-menedzerskie-online-do-badania-stylow-kierowania/

Możesz sobie zadać pytanie: skoro ludzie menedżerowie mają zwykle inny styl kierowania, to czy roboty menedżerowie też będą mieć inne style kierowania?

Gdybyśmy potraktowali pytanie „po ludzku”, to miałoby odpowiedź, której warianty opisałem w tym wpisie:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/03/10/9-twarzy-twojego-szefa-robota-ktora-wybrac/

Jak to zjawisko wygląda od strony bardziej konkretnych czynności menedżerskich, które oddają realnie to co robi menedżer? Wyobraź sobie, że w twojej firmie kupujecie dwóch menedżerów robotów. Gdzie ich kupić? To jest dobre pytanie… Ale gdyby istniał taki sklep, to prezes twojej firmy poszedłby tam, pooglądał i kupił dwa różne egzemplarze robota menedżera. Każdy z nich miałby taką charakterystykę pracy w projekcie, jak pokazałem na Rysunku 1 i Rysunku 2.

Na obu rysunkach czynności menedżerskie, ponumerowane od 1 do 10, oznaczają: ustalanie celów (1), opisywanie zadań (2), generowanie pomysłów (3), specyfikacja pomysłów (4), tworzenie opcji (5), podejmowanie decyzji (6), badanie motywacji (7), rozwiązywanie konfliktów (8), przygotowanie spotkań (9), definiowanie problemów (10).

Rysunek 1. Charakterystyka pracy menedżera 1

Menedżer 1 (Rysunek 1) na początku projektu zawsze dużo czasu spędza na sprawdzaniu motywacji (7), następnie zabiera się za ustalanie celów (1), potem korzysta z uszczegóławiania pomysłu (4), następnie zwykle przechodzi do definiowania problemu (10), a w dalszej pracy wybiera różne czynności w różnych momentach projektu. Robi to bardzo chaotycznie i szybko.

Rysunek 2. Charakterystyka pracy menedżera 2

Menedżer 2 (Rysunek 2) na początku projektu zaczyna od krótkiego sprawdzenia motywacji (7), następnie szybko ustala cel (1) i potem wykonuje różne czynności menedżerskie, ale robi to dość spokojnie, czynności trwają długo i praca odbywa się bardzo metodycznie (np. ustala opcje decyzyjne i podejmuje decyzje).

Gdyby te wykresy wykonywanych czynności w czasie projektu byłyby charakterystykami menedżerów robotów, a nie – jak jest naprawdę – charakterystykami ludzi menedżerów, biorących udział w badaniu, to którego byś wybrał do swojego działu?

Jak widzisz, tego się robot menedżer nauczy, co potrafi menedżer człowiek. Jest to oczywiście prosta imitacja człowieka za pomocą robota, ale każdy z nas menedżerów mógłby mieć w ten sposób sobowtóra – robota menedżera.