Czy roboty menedżerowie będą mieć inne style kierowania?

Dwa dni temu opisałem, jak za pomocą technologii wykorzystywanej w budowie robota menedżera, czyli narzędziom menedżerskim online TransistorsHead.com, można odwrócić proces uczenia się robota menedżera i zmierzyć styl kierowania człowieka menedżera. W naszym badaniu, które wykonaliśmy metodą obserwacji nieuczestniczącej, brały udział dwa zespoły kierowane przez menedżerów. Staraliśmy się zweryfikować dwie hipotezy, z których jedną uznaliśmy za prawdziwą, a drugą za fałszywą. Jeśli jeszcze nie czytałeś o tym badaniu, zobacz ten post na blogu: Możesz sobie zadać pytanie: skoro ludzie menedżerowie

Continue reading

Jak wykorzystać narzędzia menedżerskie online do badania stylów kierowania?

O stylach kierowania pisałem już kilka miesięcy temu w kontekście wykorzystania tej koncepcji do zaprojektowania robota menedżera. Przypomnę, że najbardziej znana wśród praktyków jest siatka zarządzania Blake’a i Moutona. Opiera się ona na dwóch wskaźnikach: troska o ludzi i troska o wyniki. W podziale tym wyróżniamy pięć klas stylów zarządzania: zarządzanie zubożone, zarządzanie autorytarne, zarządzanie zorientowane na relacje, zarządzanie zrównoważone i zarządzanie zintegrowane [1]. Jednak nowsza koncepcja stylów zarządzania upraszcza ich znaczenie i wprowadza podział na dwa style zarządzania: partycypacyjny

Continue reading

Czynność menedżerska, czyli jak zintegrować umiejętności, role i style zarządzania, żeby zrobić robota menedżera?

Dotychczas przedstawiłem trzy rozwijające się równolegle sposoby reprezentacji pracy menedżera: umiejętności menedżerskie, role menedżerskie i style kierowania. Każde z tych podejść przedstawiało menedżera od innej strony. Ale żadne nie dawało możliwości, abyśmy sobie mogli odpowiedzieć na pytanie – co tak naprawdę robi menedżer? Jakie są czynności, które podejmuje jedna po drugiej? Umiejętności menedżerskie przedstawiały to, co menedżer powinien potrafić robić. Role menedżerskie skupiały w sobie grupy czynności, ale bez żadnych szczegółów. A style kierowania dają pewien ogólny obraz co do

Continue reading

Katastrofa na Teneryfie – czy można zbudować menedżera robota w oparciu o style kierowania?

A gdyby tak wykorzystać style kierowania, czyli indywidualny styl zachowania człowieka w roli szefa, do zbudowania kopii danego kierownika? Czy będzie to Steve Jobs, Hanry Ford, Elon Musk czy szef twojego zespołu, to nie ma znaczenia. Wyobraźmy sobie konsekwencje wybrania cech tylko jednego człowieka do zbudowania menedżera, który ma wpływ na funkcjonowanie firmy albo na życie setek ludzi. Niewiele osób interesuje się historią katastrof lotniczych, ale pewnie słyszałeś o największej katastrofie z udziałem samolotów, w której zginęło 583 osoby. Nie

Continue reading

Jak wykorzystywano style zarządzania w badaniach pracy menedżera?

Style zarządzania to już trzecia koncepcja teoretyczna, którą naukowcy i praktycy starają się zobrazować pracę menedżera. Z jednej strony pomysł pokrywa się z intuicją, którą posługujemy się, gdy myślimy o naszym własnym szefie – albo ma styl autokratyczny albo partycypacyjny. Ale znów – co nam to daje, gdy chcemy zaprojektować menedżera robota do zarządzania konkretnym projektem? Nie daje nam to nic. Wiedza na temat pojedynczego człowieka, jakim stylem kierowania się posługuje, nie daje nam absolutnie żadnej wiedzy, jakie czynności wykonuje

Continue reading