Jak wykorzystywano style zarządzania w badaniach pracy menedżera?

Posted by

Style zarządzania to już trzecia koncepcja teoretyczna, którą naukowcy i praktycy starają się zobrazować pracę menedżera. Z jednej strony pomysł pokrywa się z intuicją, którą posługujemy się, gdy myślimy o naszym własnym szefie – albo ma styl autokratyczny albo partycypacyjny. Ale znów – co nam to daje, gdy chcemy zaprojektować menedżera robota do zarządzania konkretnym projektem?

Nie daje nam to nic.

Wiedza na temat pojedynczego człowieka, jakim stylem kierowania się posługuje, nie daje nam absolutnie żadnej wiedzy, jakie czynności wykonuje i w jakiej kolejności. Jak zatem mielibyśmy go imitować, co jest najprostszym modelem robota menedżera? Nie mówiąc o bardziej skomplikowanej formie algorytmu, który byłby interaktywny z członkami zespołu i responsywny na zaistniałe sytuacje biznesowe.

Style kierowania mogą się przydać do projektowania robota menedżera, ale jedynie w sposób pomocniczy, aby mniej więcej wiedzieć, jak zachowałby się człowiek menedżer w danej sytuacji. Prowadziłem badania stylów kierowania za pomocą narzędzi menedżerskich online TransistorsHead (http://transistorshead.com/). Wyniki opisałem w jednym z moich artykułów naukowych, ale w przytoczę je tu na blogu w jednym z przyszłych postów. Poniżej zamieszczam kilka przykładów badań stylów kierowania w różnych sytuacjach biznesowych.

Tabela 1. Przykłady badań nad stylami zarządzania

Morse, J.J., & Wagner, F.R., (1978). Measuring the process of managerial effectiveness. Academy  of  Management  Journal, 21(1), 23-35.

Shipper, F., & Davy, J., (2002). A model and investigation of managerial skills, employees’ attitudes, and managerial performance. The Leadership Quarterly, 13, 95-120.

Kaiser, R.B., Craig, S.B, Overfield, D.V., & Yarborough, P., (2011). Differences in managerial jobs at the bottom, middle, and top: a review of empirical research. The Psychologist-Manager Journal, 14(2), 76-91.

Renko, M., Tarabishy, A.E., Carsrud, A.L., & Brännback, M., (2015). Understanding and measuring entrepreneurial leadership style. Journal of Small Business Management, 53(1), 54-74.

Giauque, D., (2015). Attitudes toward organizational change among public middle managers. Public Personnel Management, 44(1), 70-98.